Registrering av aktive medlemmer

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Hva er et aktivt medlem?

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Registrering av aktive medlemmer

Registrering aktive medlemmer

Det er to måter å registrere de aktive medlemmene på, avhengig av om idrettslaget benytter et godkjent elektronisk medlemsregister eller ikke.

  1. Manuell registrering ved å skrive inn tallene i tilhørende felt for kjønn og alder.
  2. Bruker idrettslaget KlubbAdmin eller annet godkjent medlemssystem kan man trykke på knappen Hent aktive medlemmer og man får dataene automatisk utfylt.


Samordnet søknad og rapportering er avhengig av at organisasjonsstrukturen til idrettslaget er ivaretatt i medlemssystemet for at medlemsdata skal kunne hentes korrekt. Det vil fortsatt være mulighet for manuelle registreringer hvis grunnlaget ikke skulle stemme.

Registrering av aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse

Registrering aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse

Ved å merke av i boksen for at grenen har tilrettelagt aktivitet for aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse så kommer det frem en ny rad med registrering. Her fyller man inn hvor mange av de aktive medlemmene innenfor hver alderskategori som har en funksjonsnedsettelse. Se eksempel under:

Har man for eksempel lagt inn 3 aktive medlemmer (Menn 0-5 år) i grenen og 1 av disse har en funksjonsnedsettelse skal dette registreres med tallet 5 i grenen og tallet 1 i herav menn med funksjonsnedsettelse.