Power BI App: Utstyrsmidler

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Utstyrsmidler er en Power BI-app som tilgjengeliggjøres på NIFs innsiktsplattform. I denne appen finner man ulike måltall og fordelinger fra ordningen for tildeling av spillemidler til utstyr.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

  • Utstyrsmiddelordningen har eksistert siden 2003, men data finnes digitalt kun fra og med søknadsåret 2006.
  • Før søknadsåret 2015 ble søknadsløsningen omskrevet fra bunnen av, og implementert i SportsAdmin. Strukturen forble noenlunde den samme, med én stor forskjell, nemlig at særforbundene kunne registrere det faktiske utbetalte beløpet, og ikke bare den innstilte tildelingen før avkortning. I denne appen bruker vi utbetalt beløp der det finnes, og ellers tildelt beløp/innstilling.
  • I søknadsåret 2015 ble enkelte utstyrskategorier særskilt behandlet utenom det ordinære søknadssystemet. Dette gjaldt spesielt løypemaskiner i skigruppene, hvor utbetalt beløp utgjorde ca. 6 millioner kroner. Disse dataene finnes foreløpig ikke i rapportene.
  • Foreløpig tar rapporten kun for seg søknader fra klubber/grupper via særforbundene. Midler til allidrett og direkte til forbund/særkrets/region er altså ikke inkludert.
  • "Utbetalt per aktiv" er utregnet over alle særforbundets grupper, og altså ikke bare gruppene som søkte om midler.
  • Orgstørrelse er ensbetydende med særforbundets aktivitetstall (som rapportert i Samorndet rapportering) fra søknadsåret.
  • Les mer om ordningen og retningslinjer for søknader på idrettsforbundet.no.

Rapportsider

Oversikt

De viktigste tallene og fordelingene for én søknadsperiode.
Merk at vi i disse visualiseringene kun ser på innvilgede søknader.

  • Marker et særforbund i en av listene, så aktiveres en knapp nede til høyre. Vha denne knappen kan man navigere til en side med detaljer om alle forbundets søknader.

Utvikling

Følg trenden år for år, i antall søknader og størrelsen på tilskudd.
Viser som standard utviklingen fra 2016, men dette kan enkelt endres vha filer til høyre.
Trykk på knappen nede til høyre for å bytte visning mellom tilskuddsbeløp og antall søknader.
De øverste visualiseringene viser total-trend, samt gruppering på orgstørrelse, for å f.eks. undersøke om det er en vridning i tildelingen mot små eller store klubber. Hold pekeren over (i)-knappen for å se en tilsvarende trend/fordeling på orgstørrelse generelt i norsk idrett (for referanse).
De nederste visualiseringene viser utviklingen for enkelte særforbund, som standard de åtte forbundene med størst verdier. Trykk på headeren, for tilgang til "hemmelig" filter hvor man kan endre dette til å vise de x antall største forbundene.

Søknadsdetaljer

Denne sida er "hemmelig", på den måten at man først må velge et særforbund fra Oversikt-sida.
Man får her en liste over hver enkelt gruppe som har søkt om midler, samt nøkkeltall fra søknaden. Merk at vi i denne oversikten har inkludert avslåtte søknader.

  • I oversikten over utstyrskategorier kan du holde pekeren over for å se en år-for-år-trend for valgt kategori.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Onsdag 25.11.2020 ble det avholdt webinar for NIF, idrettskretser og særforbund. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

  • På sikt ønsker vi å inkludere mer data rundt utstyrsmiddelordningen. Bl.a. tilskudd til allidrett, samt tilskudd som går direkte til særforbund og særkrets/region.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen, i datagrunnlaget eller i enkeltrapporter og -visualiseringer.

Dato Rapportside/visualisering Endring
05.04.2021 App Tallene fra årets tildeling, altså for 2020-søknadene er på plass!
26.11.2020 Søknadsdetaljer Ved å holde pekeren over en utstyrskategori, får man nå opp trenden for antall søknader og beløp for denne kategorien.
24.11.2020 App Etter en lengre test- og kvalitetssikringsperiode er appen tilgjengeliggjort for brukere med Power BI lisens trinn 3
15.10.2020 App Appen Utstyrsmidler er i produksjon!