Power BI App: Tilskudd idrettskretser og særforbund

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Denne appen viser tildelte tilskudd fra NIF til idrettskretser og særforbund. Dette innbefatter Spillemidler, momskompensasjon og andre tilskudd. Vi ser også på forholdet mellom tilskudd og endring i medlem- og aktivitetstall.

Datakilder og definisjoner

 • Tilskuddsdata er hentet fra Visma Global (tom. 2018) og Visma.Net (fom. 2019).
 • Vi har foreløpig kvalitetssikret data tilbake til 2013. Tidligere år vil bli kvalitetssikret løpende og deretter tilgjengeliggjort i appen.
 • Data er koblet til organisasjonsstrukturen hentet fra idrettens sentrale databaser (ISD).
 • Data oppdateres hver natt.
 • Med "år" i rapportene sikter vi til regnskapsåret.

Rapportsider

Tilskudd

Oversikt tilskudd

Formålet er å få innsikt i tildelte tilskudd og fordeling mellom de ulike tilskuddstypene og de ulike mottakerne (idrettskrets og særforbund).

 • I fordelingsoversikten for tilskuddstype kan man drille ned til neste nivå. Hold musepekeren over en av søylene, så får man opp en liten meny med valget "Drill ned". Man kan også drille ett hakk ned for alle tilskuddstypene vd å benytte seg av "dobbeltpila" øverst til høyre i visualiseringsflisa.
 • Tips: Bruk avkrysningsboksene nederst til høyre om du kun er interessert i én av orgtypene.

Utvikling tilskudd

Formålet er å se trender over år for tildelte tilskudd.

 • Utvikling i totalt tildelte tilskudd per tilskuddstype gruppe fordelt per år. Du kan klikke på tilskuddstypen øverst i forklaringen for å filtrere hele rapportsida på en enkelt tilskuddstype.
 • Fossefallsgrafen viser endring i tildelte tilskudd fra ett år til det neste, mens total-søylen lengst til høyre viser endring over hele perioden.
 • Tabularisk oversikt over totalt tildelte tilskudd per idrettskretser og særforbund fordelt per år. Man kan her drille ned fra orgtype til organisasjon og videre ned til tilskuddspost.
 • Tips: Åpne filterpanelet på høyresiden for å velge én enkelt organisasjon.

Forhold tilskudd/medlem i IK

Formålet er å undersøke om det finnes en sammenheng mellom økte spillemiddeltilskudd og medlemstall. Momskompensasjon er her tatt ut av ligningen, men man kan ellers velge å filtrere på de andre postene i filterboksene til høyre.

 • "Tilskudd vekst" er altså endringen i spillemiddeltilskudd fra forrige år og er oppgitt i prosent.
 • "Endring i medlemstall" er relativ vekst eller nedgang i medlemstall i idrettslagene.
 • Forhold mellom tilskudd og medlemstall undersøker om det finnes et sammenheng, om f.eks. antall medlemmer øker i takt med økte tilskudd. Hvis så, bør man forvente at boblene følger en viss linje. Størrelsen på boblene tilsvarer tildelt tilskudd i absolutte tall.

Forhold tilskudd/aktivitet i SF

Formålet er å undersøke om det finnes en sammenheng mellom økte spillemiddeltilskudd og aktivitetstall innenfor de enkelte forbund. Momskompensasjon er her tatt ut av ligningen, men man kan ellers velge å filtrere på de andre postene i filterboksene til høyre.

 • "Tilskudd vekst" er altså endringen i spillemiddeltilskudd fra forrige år og er oppgitt i prosent.
 • "Endring i medlemstall" er relativ vekst eller nedgang i aktivitetstall i særforbundenes grupper.
 • Forhold mellom tilskudd og aktivitetstall undersøker om det finnes et sammenheng, om f.eks. antall aktive øker i takt med økte tilskudd. Hvis så, bør man forvente at boblene følger en viss linje. Størrelsen på boblene tilsvarer tildelt tilskudd i absolutte tall.
 • Man kan i tillegg klikke på "Høyest tilskudd" og "Lavest tilskudd" for å undersøke hhv. de ti største og ti minste særforbundene, målt etter totalt tilskudd. Trykk på "Alle" for å komme tilbake til totalvisningen.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Webinar ble avholdt 17.06.2021, og opptaket er lagt ut som e-læring på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
22.06.2019 Brukerstøtte Oppdatert med e-læring fra webinar 17.06.21
15.06.2019 Tilskudd Rapporten har fått en grundig makeover, og det skal nå være enklere å navigere og finne fram til ønskede data.