Power BI App: Organisasjon og ledelse

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Organisasjon og ledelse er en Power BI-app tilgjengeliggjort på NIFs innsiktsplattform. I denne appen finner man ulike måltall og fordelinger på organisasjon, organisasjonsstruktur og styresammensetning i norsk idrett.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

  • Funksjons- og organisasjonsdata fra idrettens sentrale database (ISD). Oppdateres daglig.
  • Alle idrettslag er i utgangspunktet oppført med standard lovnorm og må aktivt endre dette til forenklet lovnorm i KlubbAdmin. Denne registreringsløsningen sto klar i september 2020.
  • Les mer om prøveordningen med forenklet lovnorm.
  • Idrettslagsdata som omsetning, driftskostnader og årsmøte - i tillegg til medlemstall - rapporteres av klubbene i KlubbAdmin ifm. Samordnet rapportering. Første gang tatt i bruk i rapporteringen for 2020.

Rapportsider

Styre og ledelse

Oversikt

Utvikling kjønn

Utvikling alder

Detaljer

Denne sida er "hemmelig", på den måten at man først må velge en orgtype fra Oversikt-sida.

Styresammensetning idrettslag

Representasjonsdifferanse idrettslag

Styresammensetning grupper

Representasjonsdifferanse grupper

Lovnorm

Valgt forenklet lovnorm

En oversikt over alle idrettslag som aktivt har valgt forenklet lovnorm.
Viser også fakta om de av disse som ikke kvalifiserer, etter kriteriene som er satt.

Kvalifisert til forenklet lovnorm

Oversikt over idrettslag som ut fra gjeldende kriterier kvalifiserer til å bruke forenklet lovnorm, med særlig fokus på hvilke av disse som faktisk har valgt forenklet lovnorm.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Onsdag 09.04.2021 ble det avholdt webinar for NIF, idrettskretser og særforbund. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream.
Freadg 07.05.2021 ble det avholdt nytt webinar ifm lanseringen av rapporter for forenklet lovnorm. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

  • På dette området vil det komme mye spennende framover! Det er mange ønsker og behov rundt orgstruktur, roller og styreverv etc.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen, i datagrunnlaget eller i enkeltrapporter og -visualiseringer.

Dato Rapportside/visualisering Endring
28.10.2021 Lovnorm Nytt krav til bruk av enklere lovnorm: Idrettslaget må ha oppgitt hvilket medlemssystem som benyttes. Dette kravet er nå synliggjort både blant lag som har valgt enklere lovnorm og blant de som kvalifiserer til bruk (men som ikke nødvendigvis har valgt).
26.08.2021 Styre og ledelse Gjennomsnittlig fartstid er nå på plass i en rekke av rapportsidene. Dette indikerer varigheten av styrefunksjonen, altså hvor lenge styremedlemmene innehar sine verv. I noen rapporter vises verdien som "lesevennlig" tekst (år/måned), andre steder er det mer hensiktsmessig å oppgi verdien i antall måneder, for enklere å kunne sortere etc.
06.05.2021 Styre og ledelse Ny versjon av rapportene, mer ryddig og oversiktlig fremstilt.
06.05.2021 Lovnorm Nye rapporter på bruk av og kvalifisering til forenklet lovnorm for idrettslag.
09.04.2021 App Appen Organisasjon og ledelse er i produksjon!