Power BI App: Momskompensasjon varer og tjenester 2020

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Denne appen viser data fra ordningen for søknad om momskompensasjon for varer og tjenester. Innrapporteringen gjøres av idrettslag som en del av samordnet rapportering i KlubbAdmin, og av andre organisasjonsledd i SportsAdmin.
Rapporten i sin nåværende form har først og fremst som formål å støtte NIF og idrettskretsene i å følge opp idrettslag som ikke har gjennomført rapporteringen.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

All data hentes fra idrettens sentrale database og oppdateres hver natt.
Denne rapporten tar for seg søknadene, og ikke de faktiske utbetalingene.
Rapporten innbefatter foreløpig kun idrettslagene, som rapportert gjennom KlubbAdmin (samt ev. korrigeringer gjort av idrettskrets i SportsAdmin). Andre orgtyper vil tilkomme på et senere tidspunkt.
Dagens skjema ble revidert før 2019-rapporteringen, og vi inkluderer derfor foreløpig ikke data tidligere enn dette.
Les mer om ordningen her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Rapportsider

Oversikt

Idrettslagsliste

Brukerstøtte

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Torsdag 6. august ble det avholdt webinar for idrettskretsene. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

Naturlige utvidelser av appen vil være å kombinere søknadsdataene med de faktiske tildelingsdataene, samt å inkludere alle orgtyper i rapportene.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
11.08.2020 Idrettslagsliste Nå kan man klikke på klubbnavnet for å åpne klubbens organisasjonsdetaljer i SportsAdmin i en ny fane. Her kan man finne kontaktopplysninger etc.
06.08.2020 Brukerstøtte Ny rapportside med e-læring og link til tekstlig beskrivelse av innholdet i appen på itINFO (denne siden!).
06.08.2020 Idrettslagsliste To nye kolonner i lista: Prosentvis endring fra 2019 til 2020 (med fargekoding) og status 2020.
04.08.2020 App Appen er i produksjon!