Power BI App: Momskompensasjon varer og tjenester

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Denne appen er nå todelt og viser data fra ordningen for søknad om momskompensasjon for varer og tjenester, samt tildelingene som er gjort på bakgrunn av dette. Innrapporteringen gjøres av idrettslag som en del av samordnet rapportering i KlubbAdmin, og av andre organisasjonsledd i SportsAdmin.
Søknadsrapporten i sin nåværende form har først og fremst som formål å støtte NIF og idrettskretsene i å følge opp idrettslag som ikke har gjennomført rapporteringen.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

Søknadsdata

All data hentes fra idrettens sentrale database (ISD) og oppdateres hver natt.
Denne rapporten tar altså kun for seg søknadene, og ikke de faktiske utbetalingene.
Rapporten innbefatter foreløpig kun idrettslagene, som rapportert gjennom KlubbAdmin (samt ev. korrigeringer gjort av idrettskrets i SportsAdmin). Andre orgtyper vil tilkomme på et senere tidspunkt.
Dagens skjema ble revidert før 2019-rapporteringen, og vi inkluderer derfor foreløpig ikke data tidligere enn dette. 2021 er for øyeblikket inkludert i rapportsiden "Oversikt", mens mulighet til å se fullstendig idrettslagsliste og sammenligne med fjoråret kommer straks!
Les mer om ordningen her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Tildelinger

Tildelingsdata er hentet fra tre separate kildesystemer fordelt på to klienter, Visma Global (Momskompensasjon), Visma Global og Visma.Net (NIF sentralt). Tallene hentet fra Visma Global har gyldighet til og med 2018 og tall hentet fra Visma.Net har gyldighet fra og med 2019.
Data oppdateres hver natt.
Årstallet refererer til året kompensasjonen ble tildelt. Kompensasjonen baserer seg imidlertid på organisasjonenes driftskostnader foregående år.
Mapping mellom Visma og ISD er blitt gjort. Dette var nødvendig for å få organisasjonsstrukturen på plass slik at fremstillingen av momskompensasjonen blir så lik som mulig årsrapporten.
Foreløpig er det perioden 2013-2020 som er kvalitetssikret og mappet.

Avvik

Rapportsider

Søknader idrettslag

Oversikt

De viktigste måltallene og fordelingene av søknader og søknadsbeløp for de tre siste årene.

  • Tips: For å se detaljer om de ulike typer avgrensinger, hold pekeren over totaltallet øverst.

Idrettslagsliste

Detaljert liste over søkere og søknader, laget spesielt for oppfølging av idrettslag som ikke har søkt. Sammenligner tall med fjoråret, så man også kan oppdage idrettslag som har hatt store endringer i kostander og dermed søknadsgrunnlag.
Tips: Hold pekeren over et idrettslag for å se detaljene i søknaden, inkl alle poster og beløp.

Tildelinger

Oversikt

Formålet er å få innsikt i tildelt momskompensasjon og antall totale og nye mottakere.

  • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Totalt tildelt momskompensasjon, antall mottakere og nye mottakere.
  • Oversikt over tildelt momskompensasjon per orgtype.
  • Fordeling av tildelt momskompensasjon per fylke. Søylediagrammet som tilhører Norgeskartet sorterer tildelt momskompensasjon i synkende rekkefølge per fylke. Drill ned for å se tildelt momskompensasjon per kommune.
  • Liste over alle organisasjonene som har fått tildelt momskompensasjon. Tallene er sortert i synkende rekkefølge.

Utvikling Momskompensasjon

Formålet er å se trender over år for tildelt momskompensasjon og antall mottakere. I panelet på høyresiden kan man gjøre utvalg på ønsket orgtype og organisasjon.

  • Utvikling i totalt tildelt momskompensasjon og antall mottakere over år.
  • Endring i totalt tildelt momskompensasjon mot fjoråret fordelt per år.
  • Tabularisk oversikt over totalt tildelt momskompensasjon per orgtype fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se tildelt momskompensasjon per organisasjon.

Brukerstøtte

E-læring og link til itINFO (denne siden!)

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Torsdag 6. august 2020 ble det avholdt webinar for idrettskretsene i bruk av søknadsdelen av rapporten. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

Nå som vi har fått både søknader og tildelinger inn i samme app, vil neste steg være å kombinere disse dataene for å se på forhold mellom søknad og tildeling. I den forbindelse vil det være naturlig å inkludere søknadsdata for alle orgtyper.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
04.08.2021 Søknader Søknadsdata 2021 er nå på plass i rapporten!

I tillegg et par nye features, bl.a. trendgraf i oversikten, og mulighet for å se idrettslagets innrapporterte detaljer i klubblista.

14.12.2020 Tildelinger Data fra 2020-tildelingen er inne!
10.12.2020 App Vi har hentet inn rapportene for tildelt momskompensasjon! Foreløpig ligger disse side ved side, men etter hvert skal vi også sammenstille data fra de ulike kildene.
11.08.2020 Idrettslagsliste Nå kan man klikke på klubbnavnet for å åpne klubbens organisasjonsdetaljer i SportsAdmin i en ny fane. Her kan man finne kontaktopplysninger etc.
06.08.2020 Brukerstøtte Ny rapportside med e-læring og link til tekstlig beskrivelse av innholdet i appen på itINFO (denne siden!).
06.08.2020 Idrettslagsliste To nye kolonner i lista: Prosentvis endring fra 2019 til 2020 (med fargekoding) og status 2020.
04.08.2020 App Appen er i produksjon!