Power BI App: Kurs og kompetanse

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

I denne appen finner man ulike måltall og parametre på hvilke kurs som avholdes og hvem som deltar. Dessuten kompetanse oppnådd gjennom fullført kursdeltagelse.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

  • Hovedkilden for kursdata er Idrettskurs, idrettens løsning for administrasjon av kurs og kompetanse.
  • Data fra e-kurs er foreløpig ikke inkludert.
  • Arrangørdata og deltagertilhørighet er knyttet til organisasjonshierarkiet i idrettens databaser.
  • Kurs-, deltager- og organisasjonsdata oppdateres hver natt.
  • Gjennom årenes løp, har idrettens benyttet flere ulike systemer for registrering av kurs og deltagelse. Kursdata er blitt arvet fra system til system, og svært mye er inntakt bakover i tid. Vi viser årvise data tilbake til årtusenskiftet. Det er imidlertid verdt å merke seg at kursstrukturen og hvordan man har organisert og lagret moduler og delkurs gjerne har endret seg noe for hver gang et nytt system er tatt i bruk. Antallet kurs og deltagelser er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbart fra år til år. Viktigst i så måte er endringen fra 2016 til 2017, da Idrettskurs ble tatt i bruk.

Rapportsider

Kurs

Oversikt

Utvikling

Følg utviklingen fra år til år når det gjelder antall kursgjennomføringer og deres kategorisering, deltagelser og beståttandel.
Viktig å være bevisst på at definisjoner og kursoppbygning har endret seg flere ganger gjennom årenes løp, og at man derfor ikke alltid kan lese denne "rett-fram". Dette er årsaken til at vi som standard kun viser utvikling fom. 2017, da dagens løsning, IdrettsKurs, ble innført. Årsintervallet kan enkelt endres vha. filterboks til høyre.

Kursdetaljer

Deltagere

Planlegging og kurstidslinje

Gyldig kompetanse

Datakvalitet kurs

To enkle lister over kursgjennomføringer/deltagelser med logiske brister eller åpenbare feil

  • Avlyste kurs hvor deltagerne allikevel er markert bestått.
  • Planlagte (ikke avsluttede) kurs hvor deltagerne er markert bestått.

Brukerstøtte

Inneholder link til itINFO (denne siden!) og e-læringsvideoer. Klikk på overskriften på videoene for å åpne dem i Microsoft Stream. Du kan da lagre videoene i ditt bibliotek, kommentere og velge fullskjermvisning.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

02.09.20 ble det avholdt webinar for NIF, idrettskretser og særforbund. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream i tre passelig store deler.

Planlagte endringer og backlog

Nå som kompetanser er på plass i datamodellen, planlegger vi å se på kompetanser som nærmer seg utløp, samt påbegynte kompetanser og hva som mangler for at disse skal fullføres.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen, i datagrunnlaget eller i enkeltrapporter og -visualiseringer.

Dato Rapportside/visualisering Endring
29.09.2020 Alle sider Vi har foretatt en korrigering av kurskategoriene, slik at fordelingen på disse nå gir et riktigere bilde.
29.09.2020 Oversikt, Utvikling, Detaljer Data for totalt timetall ("kurstimer") er lagt inn, både som egen KPI, og som verktøytips på flere av visualiseringene. I den forbindelse endres tittel på eksisterende "Gjennomførte kurstimer" til "Gjennomførte deltagertimer" for å presisere at dette kurstimer multiplisert med antall deltagere.
09.09.2020 Brukerstøtte Nye e-læringsvideoer, fra demoen som ble holdt ifm lansering av endringer 02.09.20
07.09.2020 Kurs/Utvikling Lagt til årstall-filter, slik at man selv kan velge tidsintervall. Som standard viser vi data f.o.m 2017.
03.07.2020 Gyldig kompetanse Nye rapporter på oppnådd og gyldig kompetanse i norsk idrett.
03.07.2020 Kurs Kurs-rapportene innbefatter nå også planlagte og kansellerte kurs.
03.07.2020 Datakvalitet kurs Nye rapporter som lister opp kursavholdelser med ulogiske data
03.07.2020 Planlegging og kurstidslinje Oversikt over hvordan kursene fordeler seg utover kalenderåret, samt statistikk på tidsintervallene mellom publisering, påmeldingsfrist og avholdelse.
16.03.2020 Brukerstøtte Lagt til en side for brukerstøtte: Opplæringsvideo og link til itINFO (denne siden!)
12.03.2020 Alle sider Lagt til filtre for alle sider: Fylke og kommune.
12.03.2020 App Appen er nå tilgjengeliggjort for brukere med tilgangsnivå "trinn 3"
17.02.2020 Alle sider Det er gjort betydelige forbedringer i datamodellen, som skal føre til merkbart bedre ytelse/hastighet.
06.02.2020 App Første versjon av appen Kurs og kompetanse er i produksjon!