Personkortet - Registrere nytt medlem

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
trykk på bilde om du ønsker en større versjon

Du kan ved å benytte søkefeltet Finn person.. - søke på fornavn, etternavn, mellomnavn og variasjoner av navn for å finne den personen du ønsker å oppdatere. For å få frem personkortet, trykk på personens navn - og personkortet dukker opp på høyre side av person-linjen.

Av standard - hurtiginformasjon som fremkommer på personkortet er;

 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Mobiltelefon/telefonnumre
 • E-postadresser
 • De verv vedkommende er registrert med (fra SportsAdmin)
 • og ikke mindre viktig - om medlemskontingent er fakturert og evt. status på denne
 • videre fremkommer hvilke idretter/grener vedkommende er registrert som medlem av.

For ytterligere detaljer, eller om du ønsker å endre/oppdatere medlemsdetaljene - trykk på den blå knappen Detaljer/Endre i høyre hjørne av Personkortet for å åpne dette.

Finner du ikke aktuell person i egen medlemsmasse og ønsker å opprette en ny person - trykk på fanen Nytt medlem (personkortet er likt om det er nytt medlem eller oppdatering av et eksisterende). Trykker du på Avbryt så får du et kontrollspørsmål om du vil gå videre uten å lagre.Klubbadmin 19.png

Minimumskrav - personinformasjon

Som minimumskrav til informasjon som må registreres på hvert medlem er;

 • Fornavn og ev. mellomnavn
 • Etternavn*
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Postnummer, poststed legges til automatisk

I tillegg bør e-postadresse ALLTID registreres - er en forutsetning for varsling ved fakturering med online betaling, samt mulighet for e-postutsendelser fra KlubbAdmin. Dersom en også registrerer mobiltelefonnummer får en også mulighet for SMS-utsendelser (betalt tjeneste) fra KlubbAdmin. Når e-postadresse lagres på person vil personen automatisk få tilsendt e-post med påloggingsinformasjon til Min idrett.

Når du har registrert eller endret opplysningene, kan du trykke forsett og så gå til neste informasjonsområde du ønsker å oppdatere. Det som skjer da er at opplysningene mellomlagres - de blir ikke oppdatert i KlubbAdmin før man er ferdig og trykker på den grønne Lagre knappen.

(*) Etternavn er kun ETT navn iht. navneloven, dog kan det være sammensatt av to navn med bindestrek mellom. Dvs. "Ole Bang Hansen" har Ole (fornavn) Bang (mellomnavn) og Hansen (etternavn), mens "Ole Bang-Hansen" har Ole (fornavn) og Bang-Hansen (etternavn).


 • Gruppe og gren - dvs. hvilken idrett/aktivitet medlemmet utøver eller har deltatt på. Registreres automatisk som medlem i klubben, i tillegg registreres man i gruppen/grenen/utvalget man er logget på som.
 • Medlemsdetaljer - avhenger av om klubben/gruppen/grenen har definert opp noen detaljer under menypunktet - innstillinger. F.eks. så kan man benytte draktnummer, draktstørrelse, 1. lag, 2. lag etc.
 • Medlemsutvalg - avhenger av om klubben/gruppen/grenen har definert opp utvalg som medlemmet skal meldes inn i - f.eks. grenen Fotball, og utvalget Gutter junior. Se nærmere beskrivelse under behandling av utvalg
 • Familierelasjon - avhenger av om klubben/gruppen/grenen har definert opp en medlemskontingent som omfatter Familiekontingent under menypunktet - innstillinger, faktura. Har man ikke familiekontingent fremkommer ikke muligheten for å registrere FamilierelasjonPersonkortet. Trykk på Endre knappen, og du får et automatisk forslag basert på allerede registrerte medlemmer med lik adresse og etternavn. Er ikke personen registrert fra før eller evt. bor på en annen adresse eller annet etternavn kan du da søke deg frem til riktig familiemedlem.
 • Foreldre - når du registrerer fødselsdato på person under 18 år får du mulighet til å registrere foresatte. Registrerer man foresatt med e-post adresse og mobilnummer får foresatte samme e-post/sms som sendes til medlemmet fra klubben.
 • Skal man få et maksimalt utbytte av KlubbAdmin som medlemsløsning er det viktig å sørge for å ha oppdaterte mobiltelefonnummer og e-postadresse for samtlige medlemmer.


gå til neste - Endre medlemskap - re-aktivere medlemskap

tilbake til Medlemmer og utvalg

tilbake til hovedsiden - KlubbAdmin