Personinfo

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Link til side med fiktiv person for å vise oppsettet: https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=T2Ntc1ZPSmRvaHhibTlaZTFtTGhiZz090

Webdelen er ment for å vise frem detaljer om en person. Man kan genere en link til en persons detaljside ved hjelp av et url-parameter.

string Kommentar
LinkId Med dette parameteret kan man definere hvilken person man vil lenke til. https://wp.nif.no/PagePersonDetail.aspx?LinkId=T2Ntc1ZPSmRvaHhibTlaZTFtTGhiZz090 lenker til detaljside for Filip Grimmer (fiktiv person). Merk at ID-en til personen er kryptert.

string betyr i dette tilfellet av id-en må være en kryptert kode bestående av tall og bokstaver.

ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.


Tilbake til startsiden for Webdeler