Orgsøk

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan du teste webdelen: https://wp.nif.no/PageOrgAvansert.aspx

Dette kan du søke på/etter

Via brukergrensesnittet i webdelen kan man i Avansert søk søke etter organisasjon ved hjelp av følgende kriterier:

Navn på søkefelt Felttype Kommentar
Særforbund autocomplete/nedtrekksliste Velg Særforbund for å kun vise organisasjoner fra ett eller flere særforbund.
Region/krets autocomplete/nedtrekksliste Velg Region/krets for å kun vise organisasjoner fra en eller flere regioner/kretser.
Fylke autocomplete/nedtrekksliste Velg Fylke for å kun vise organisasjoner fra et eller flere fylker.
Kommune autocomplete/nedtrekksliste Velg Kommune for å kun vise organisasjoner fra en eller flere kommuner. Om man velger fylke vil dette avgrense hvilke kommuner som er tilgjengelig.
Organisasjonsnavn fritekst Fritekstsøk, skriv inn hele eller del av navnet på organisasjonen du vil finne. Slett navn i søkefeltet, skriv inn nytt navn eller klikk på krysset under søkekriterier for å fjerne.
Organisasjonstype nedtrekksliste Velg organisasjonstype på organisasjonen du søker etter. Om du ikke vet hvilken organisasjonstype organisasjonen tilhører, velg Organisasjonstype da søkes det i alle typer.
Idrett/aktivitet autocomplete/nedtrekksliste Velg Idrett/aktivitet for å finne organisasjon som har denne idretten/aktiviteten.

Forklaring felttype:
autocomplete/nedtrekksliste = Klikk i søkefeltet og velg fra nedtrekkslisten, eller søk ved skrive inn navnet, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.
autocomplete = Starte med å skrive inn navnet eller del av navnet på det du søker etter, og velg så fra listen, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.

URL parametere

Det er mulig å lage en link til et predefinert søk ved hjelp av Url-parametere og kombinasjon av disse. Det finnes et sett av felles parametere som man kan benytte sammen med alle webdeler og parametere som er spesifikke for de enkelte webdelene:

Felles url-parametere

Parameter (bool) Default Kommentar
AutoSearch false Bestemmer om søkeresultatet skal vises i det man laster inn Url-en, eller om kun forhåndsdefineringen skal være satt i webdelen.
AdvancedSearch false Bestemmer om webdelen skal åpnes i "Avansert søk"-modus eller ikke.
EditableUrlValues false Bestemmer om det skal være mulig å endre verdiene som er satt via Url-parameterne.
ShowSearchPane true Bestemmer om søkefeltene i brukergrensesnittet skal være synlig eller ikke.
ShowInfoPane true Bestemmer om info-felt med søkekriterier skal være synlig eller ikke.
ShowPager true Bestemmer om panelet i bunnen av tabellen med Antall sider og muligheten for å bla igjennom disse, skal være synlig eller ikke. NB! Merk at om denne blir satt til false og antallet søkeresultater overstiger antallet satt på parameteret PageSize vil man ikke få tilgang til alle resultater.

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

Parameter (int) Kommentar
PageSize Bestemmer antall søkeresultater pr side. Standard er 20.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret, f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere kolonner, skilles disse med komma. For å vise alle kolonner, også de som ikke vises som standard, angi all slik showcolumns=all. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige kolonner og indeksnummer.
ShowFields Med dette parameteret kan man styre hvilke søkefelter som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret f.eks. showfields=1,3 angir at feltene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere felter, skilles disse med komma. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige felter og indeksnummer.

int betyr at verdien må være et helt tall.


Url-parameterne for Orgsøk

int Kommentar
SFID Med dette parameteret kan man definere hvilket særforbund søket skal avgrenses til. Hvert særforbund har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/SFID
FederationIds Samme som SFID, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
OrgDistrictId Med dette parameteret avgrenser man søket til definert Region/krets.
OrgDistrictIds Samme som OrgDistrictId, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
RegionId Med dette parameteret kan man definere hvilket fylke søket skal avgrenses til. Hver region har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
RegionIds Samme som RegionId, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
CouncilIds Med dette parameteret kan man definere hvilken kommune man skal søke innenfor. Hver kommune har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
OrgType Med dette parameteret kan man definere hvilken type organisasjonstype man søker etter.
ActivityId Med dette parameteret kan man avgrense søket til definert aktivitet.
ActivityIds Samme som ActivityId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi tallet sammen med parameteret f.eks. showcolumns=1 angir at kolonnen Navn skal være synlig. Dette er tilgjengelig kolonner: 1 – Navn (Name), 2 – Orgtype (Org Type), 3 – Poststed (City)

int betyr at verdien må være et helt tall.


string Kommentar
OrgSearch Fritekstsøk, søk på hele eller del av navnet.

string vil si at man kan skrive inn fritekst.

Eksempler

Man setter opp et predefinert søk ved hjelp av url-parameterne over, disse kan også kombineres:

  1. Start med "?" etter linken til selve webdelen som i dette tilfellet er http://www01.nif.no/webdeler/PageOrgAvansert.aspx
  2. Legg til url-parameteret og verdien
  3. Kombiner flere url-parametere ved hjelp av "&"

Her er noen eksempler:


ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.Tilbake til startsiden for Webdeler