Organisasjonsinfo

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan du teste webdelen: https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx

Webdelen er laget for å vise frem detaljer om en organisasjon. Man kan genere en link til en spesifikk organisasjon og konfigurere hvordan siden skal åpnes ved hjelp av url-parametere.

int Kommentar
LinkId eller OrgId Med dette parameteret kan man definere hvilken organisasjon man vil linke til. Eks: https://wpdev.nif.no/PageOrgDetail.aspx?OrgId=555 linker til detaljside for Troms Friidrettskrets.
Showtab Med dette parameteret kan man definere hvilke faner som skal være synlige på detaljsiden. Eks: https://wpdev.nif.no/PageOrgDetail.aspx?OrgId=555&showtab=1,3 linker til detaljside for Troms Friidrettskrets og viser fanene 1 og 3.
SelectedTab Med dette parameteret kan man definere hvilken fane som skal være valgt når detaljsiden åpnes. Eks: https://wpdev.nif.no/PageOrgDetail.aspx?OrgId=555&showtab=1,3&selectedtab=1 linker til detaljside for Troms Friidrettskrets, viser fanene 1 og 3, mens fane 1 er valgt.

int betyr at verdien må være et helt tall.

Felles Url-parametere for webdeler

Her finner du oversikt over Felles Url-parametere for webdeler

ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.


Tilbake til startsiden for Webdeler