Mobilvett regler

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Generelt

Fra NIF's personalhåndbok; Fri mobiltelefon skal være avtalefestet i arbeidskontrakten mellom arbeidstaker og NIF. Ytelsen er skattepliktig. Fri mobiltelefon betyr at den ansatte kan bruke telefonen utenfor ordinær arbeidssituasjon og utenfor ordinært arbeidssted.

Fri mobiltelefon innebærer et tillitsforhold mellom den ansatte og arbeidsgiver, og gjelder med følgende begrensninger:

  • Mobiltelefon er kun til bruk for den ansatte selv
  • Mobiltelefonen skal ikke brukes til innholdstjenester (innkjøp, gaver, underholdningstjenester el.). Bruk av mobilen til nevnte tjenester kan gi arbeidsgiver rett til å kreve tilbakebetaling i form av trekk i den ansattes lønn med mindre det kan legitimeres at bruken er/har vært nødvendig i jobbsammenheng
  • Mobiltelefonbruken skal holdes på et normalt nivå i forhold til den stilling den enkelte innehar. Dersom den ansatte har et unormalt høyt forbruk vil arbeidsgiver kunne kreve tilbakebetaling i form av trekk i den ansattes lønn

Den ansatte er selv ansvarlig for å følge kostnadene ved sin mobilbruk for å sikre at dette holdes på et normalt nivå. Mobilbruk og –kostnader kan følges på mobiloperatørens hjemmesider. Last ned Telenor Faktura applikasjonen til din mobiltelefon og følg med selv - finnes for Android, iOS og Windows operativsystemer.

Avtale med Telenor

NIF har på vegne av norsk idrett tegnet en avtale med Telenor, og har sentralt valgt et standard abonnement Bedrift Total som omfatter 3000 ringeminutter, 3000 SMS og med datapakken 1 GB Surf pr. måned. Til hvert abonnement kan det knyttes 4 SIM-kort (f.eks. telefon, tvillingkort, datakort til PC og et til Nettbrett). Månedlig datatrafikk omfatter alle inntil 4 kort. Følger du med på Faktura applikasjonen og ser at du nærmere deg/er i ferd med å overstige månedlig forbruk - kontakt Support for å endre abonnementet.

Bruk av mobiltelefoni i utlandet

Når det gjelder telefonsamtaler i utlandet er det mulighet til å sikre seg på kostnadssiden i forkant av utenlandsbesøk gjennom å kjøpe en tilleggstjeneste til kr. 79 pr. måned (Ring Europa) som gir redusert pris på utenlandssamtaler både mottak og utgående. Den samme tjenesten kan kjøpes for Scandinavia kun, til kr. 15,- pr. måned. Følgelig kan det være lønnsomt å etablere slik tilleggstjeneste enten permanent for personer som har mye reising, eller i forkant av en periode du vet du skal oppholde deg i utlandet.

Kostnadene for datatrafikk over mobiltelefon blir gradvis redusert i Europa, men vil i lang tid fremover fortsatt være relativt høyt priset ift. innenlands. Vår avtale med Telenor gir 12% rabatt på slik trafikk. Men, samtidig kan du som bruker aktivt bidra til å redusere/holde kostnaden nede ved utenlandsbesøk gjennom å følge følgende enkle regler;

  • skru av roaming på telefonen
  • koble deg opp WIFI/trådløse soner - disse er enten gratis på hoteller, eller du kan kjøpe dags/ukes abonnementer. Sjekk her for hvordan du praktisk kan gjøre dette Telenor
  • får du ikke WIFI tilgang - synkroniser e-post m.v. manuelt et par ganger om dagen