Min lagidrett

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
Med baskets inntreden i 2017, er vi nå fem i familien. Party of five!

Min lagidrett er en fellesbetegnelse på fem apper utviklet for enkel oversikt og administrasjon av håndball, ishockey, bedriftsidrett, bandy, Volleyball, Rugby og basket. Du vil også kunne se disse fellesomtalt som MinX.

Appene ble lansert september 2015 og er enkle apper for håndholdte enheter, med funksjonalitet for dommere, lagledere/trenere, spillere og idrettsentusiaster som vil følge med på "sine" lag. Dataene som presenteres stammer fra turnerings-, kamp- og dommeroppsett utført i TurneringsAdmin av klubber, kretser og forbund.

Appene kan lastes ned for Android-enheter på Google Play og for iPhone/iPad på AppStore. Det er foreløpig ikke planer om å utvikle en versjon for Windows-telefoner.


Dersom du er pålogget med din Min idrett-bruker

Send melding til spillerne på laget ditt fra appen!
Notis Min idrett kan du opprette ny bruker eller etterspørre glemt brukernavn/passord.

På spilte kamper der resultatregistrering er tilgjengelig, kan du registrere resultat dersom du er registrert som

 • Dommer på kampen
 • Lagleder eller trener på ett av lagene
 • Leder eller kampansvarlig i tilhørende klubb/gruppe for ett av lagene


Dersom du er registrert som trener/lagleder kan du sende beskjeder til

 • Spillere som er registrert i spillerstallen
 • Alle som følger laget (dersom de velger å motta slike meldinger)

Du kan finne oversikt over din lisenshistorikk, og betale årets lisens, dersom forbundet har åpnet for at dette kan gjøres i appen.

Dersom du er registrert som lagleder/trener eller spiller i spillerstall på et lag, kommer lagene automatisk opp under "Mine lag".

Dersom du i Min idrett har registrert familierelasjon, får du i tillegg automatisk opp relasjonenes lag dersom de er registrert som trener/lagleder/spiller

Trener/lagleder kan «melde på spillere til kamp» - dvs spillere som finnes i spillerstallen Spillere kan også selv «melde på» / «melde av» seg selv. På denne måten fylles kamprapporten ut "av seg selv" og kan skrives ut ferdig fra TurneringsAdmin eller handball.no (for håndball). Er du lagleder for et innebandylag, kan du også signere for kamptroppen, mens lagledere i ishockeylag kan fylle ut og signere komplett line sheet.

For fullstendig oversikt over roller og tilgang, se Tilgangsmatrise Min lagidrett.

Dersom du bruker appen uten å logge inn

Du kan velge å følge lag og turneringer, og holde oversikt over lagenes kamper og resultater.

Du kan i tillegg velge å motta automatiske meldinger (push-varsler) om lag du følger

 • Varsel om kampendringer/omberamminger
 • Varsel om kampresultater
 • Varsel om dagens kamper
 • Generelle varsler og informasjon direkte fra trener/lagleder

Fra Min Håndball og Min Basket kan du melde skade via portalen til Gjensidige.

Oppdateringer

De fem ulike appene oppdateres alltid samtidig, og inneholder med noen svært få unntak nøyaktig den samme funksjonaliteten.

Her finner du innholdet i de siste oppdateringene. For fullstendig oversikt, se Min lagidrett versjonshistorikk.

Versjon 3.3

Du kan nå laste opp kampdokumenter til TA rett fra appen!

Ny versjon er klar for nedlasting i AppStore og Google Play fom. 20. oktober. Oppgraderingen inneholder 15-20 endringer, forbedringer og rettelser, her er noen av de viktigste:

 • Last opp kampfiler fra appen!
  • Funksjonaliteten er tilgjengelig for de samme rollene som har tilgang til å registrere resultatet.
  • Ta bilde av kampdokumenter eller bare et actionbilde fra kampen med mobilen og last opp til TA.
  • Velg en av 8 forhåndsdefinerte kategorier og legg til en beskrivelse.
  • Filene kan finnes igjen på kampen i TA, under "Dokumenter".
 • Mer konsekvent bruk av lagnavn i alle visninger. Turneringsspesifikt lagsnavn vises nå der dette finnes eller er relevant, ellers brukes lagets kortnavn. Gjelder følgende visninger:
  • Kalender
  • Kampliste for lag
  • Kampliste for turnering
  • Kampliste for anlegg
  • Kampdetaljer
  • Liste over "Dine lag"
 • De fleste meldinger i innboksen blir liggende i ti dager, for arkivets skyld. Nå har vi imidlertid gjort det sånn at meldinger av typen "Lag X spiller i dag" og "Du skal dømme kamp i dag" blir fjernet dagen etter at kampen er spilt, for å unngå misforståelser.
 • Brukere med lagsfunksjoner har mulighet til å sende meldinger fra appen til spillere eller til alle følgere. Her har vi gjort et par utbedringer:
  • Brukere med rollene kampansvarlig og ass.lagleder har nå også tilgang til denne funksjonaliteten.
  • Lista over lag man kunne sende til inneholder nå kun aktive lag.
  • Lista gir også nå treff på basketlag.
 • I lista over utgåtte lisenser, vises de nyeste øverst.
 • Mindre endringer på visning av utgåtte lisenser, samt noen fiks under panseret for visning av lisensgebyr og ikke-aktive lisenstyper.
 • Justering av bannerannonse, slik at den alltid bruker tilmålt plassering og størrelse, og ikke legger seg over og dekker for informasjonen på sida.
 • Avkryssingsboks for å motta push-varsel om nye kampanjer husker nå valget ditt. Denne ble tidligere alltid satt til .
 • Rettet en feil som oppsto når man som spiller prøvde å legge seg til en kamptropp.
 • Rettet en feil som gjorde at lisenskontroll på spesifikke lisenstyper ikke fungerte som det skulle.
 • En rekke andre mindre feilfiks og forbedringer.

Versjon 3.4

Mer informasjon og ryddigere layout på meldingene!

Ny versjon er klar for nedlasting i AppStore og Google Play fom. 10. november. Oppgraderingen inneholder flere endringer, forbedringer og rettelser, her er noen av de viktigste:

 • Forbedringer på filopplasting
  • Da vi introduserte denne løsningen i forrige versjon, viste det seg at en på iPhone kun fikk lastet opp et utsnitt av bildet som ble tatt. Nå vil hele bildet bli lastet opp i sin helhet, både for iPhone og Android.
  • Det er også gjort en endring slik at en kan laste opp fil til samtlige kamper, uavhengig om det skal kunne registreres resultat eller ikke. (En er fortsatt avhengig av å ha tilstrekkelige rettigheter for å få lastet opp fil på kamp.)
 • Beskjeder: Generelt forbedret/komprimert layout på alle beskjeder, samt at det er lagt til noe mer informasjon (bl.a. turneringsnavn) på noen av meldingstypene.
 • Overskriften for Lagsiden er endret til å vise "Kortnavn for lag", mens man nå finner klubbens navn under "Info", med link videre til Klubbsiden i appen.
 • De ulike stedene en viser kampliste/kalender er nå kamper uten dato flyttet til øverst i listen for Kommende kamper.

Versjon 3.5

Ny versjon klar til nedlasting i slutten av uke 3 2018!

 • I kampdetaljer vises nå en knapp "Vis kampdetaljer" når en kamp er ferdigspilt og resultatet er registrert.
  • Dette gjør at en, der det er tilgjengelig, får åpnet et webside med kampens informasjon og hendelser.
  • Knappen blir synlig på de kampene det også føres LIVE, og blir da synlig på samme sted.
 • Min Håndball har fått nytt oppstartsbilde som vises når en åpner app'en.

Oppdatering 15. februar

I uke 7 gjorde vi en liten endring "under panseret", relatert til lisenskontroll. Denne endringen krever ikke at man oppgraderer appen, den fungerer helt av seg selv!

 • Dersom det i turneringsoppsettet er valgt at lisenskontroll IKKE skal utføres på støtteapparatet i en kamptropp, vil det ikke lenger komme opp et varsel i appen når en setter opp kamptropp.

Versjon 3.6

Sjekk ut spillerstats for innebandy!

Ny versjon klar til nedlasting i AppStore og Google Play torsdag 22. mars!

Dette er en mindre release som kun har to synlige endringer:

 • Dommere får nå varsel under Beskjed når de har fått tildelt nye dommeroppdrag.
 • I Turneringsvisning for Innebandy finnes det nå knapp under Tabell og Kamper som sender en til Statistikk for spillere i nettleseren.

Versjon 3.7

Klikk på spillernavnet for å endre/legge inn Draktnr og Kaptein rett fra appen!

Klar for nedlasting uke 27 2018!

I denne versjonen har vi bl.a. gjort det mulig for lagledere å gjøre klar alt rundt kamptropp i app'en.

Innholdet for denne versjonen er:

 • Lagledere kan nå endre/legge inn draktnr. i kamptropp for sine lag, foran hver kamp.
 • Lagledere kan nå velge kaptein i kamptropp for sine lag, foran hver kamp (for Hockey kan en da legge inn Kamptein, Ass. kaptein 1 og Ass. kaptein 2).
 • Det er lagt inn en link på innloggingssiden til Personvernerklæringen (GDPR).
 • Over innloggingsfeltene finner en nå info. og link som fører en til Min Idrett for opprettelse av nytt passord eller ny bruker.
 • Nå fungerer turneringsvisning også for cuper, samt turneringer uten tabell.
 • Ellers er det fikset noen mindre BUGs.

Versjon 3.8

Vil være klar for nedlasting ila uke 35 2018!

Denne oppdateringen inneholder stort sett mindre endinger og bug-fiks:

 • Nå fungerer igjen knappen "Gå til turneringsvisning"
 • Fikset en feil som gjorde at app'en ble hengende dersom en prøvde å åpne turneringer en følger.
 • GDPR - tilpasninger


Versjon 3.9

Er klar for nedlasting ila uke 39 2018!

 • Dette er en liten oppdatering med en liten Basketball relatert endring, samt to bug-fiks for dommervarslinger:
  • I kampdetaljer for basketball kamper, finner en nå knapp for "Gå til LIVE" (før kamp) eller "Vis kampdetaljer" (etter kamp) i de turneringene dette er åpnet for.
  • Bug-fiks som gjør at varslingen "Dommeroppdrag tildelt" nå viser riktig kampdato og kun blir sendt ut en gang pr tildeling.


Versjon 3.10

Ble tilgjengelig for nedlasting 02.11.2018.

Endringer og fiks for denne versjonen:

 • Fikset en feil som har ført til at app’en enten låser seg eller lukker seg automatisk. Forhåpentligvis vil dette gjøre app’en mer stabil og færre opplever at den kræsjer.
 • En fiks for synkronisering med telefonkalenderen, slik at nå alle kamp-endringer blir oppdatert. Det har vist seg utfordringer at nyberammet kamper ikke har lagt seg i kalender og flyttet kamper har blitt liggende på gammel dato.
  • Måten en sørger for synkronisering, er å åpne app’en og gi telefonen et lite minutt før nye endringer blir synkronisert med kalenderen.
 • Bandy-kamper får nå også knappene «Gå til LIVE» og «Vis kampdetaljer" for kamper det blir ført LIVE for (Bandy LIVE nytt fom 02.11.18).
 • En liten innholds-fiks for Tabell i Kampdetaljer. Her kom en feil tekst opp over tabellen, samt Innebandy manglet Statistikk-knapp under tabellen.


Versjon 3.11

Denne versjonen (3.11.20) ble tilgjengelig 09.november 2018, og hadde følgende innhold:

 • Fiks tilknyttet synkronisering mot telefonkalender, for å redusere antall kræsj for Android-telefoner.
 • En smal indikasjon rett over menyen som viser at det foretas en synkronisering mellom app'en og telefonkatalogen, samt en bekreftelse når denne er ferdig.
Indikator for innlogging og mer info i Kamp flyttet meldinger.
 • Etter TA-release 22.november, vil varslingsteksten for Kamp flyttet også inneholde fra-info (dato, tid og anlegg).
 • En liten fiks under panseret for å sørge for at app'en sender info til Google analytics også for Android-telefoner.


Versjon 3.12

Denne versjonen ble gjort tilgjengelig for nedlasting 23.november 2018, og inneholder følgende:

 • Om du ikke er logget inn med Min Idrett brukerkontoen din, vil det komme et rødt !-varsel på Profil-valget i Menylinjen.
 • Beskjeder i app'en om at kamper er flyttet, inneholder nå også "gammel" kampinfo. (dato, tid og/eller anlegg/hall).
 • Push-meldinger inneholder nå samme overskrift som beskjeder i appen, og er dermed mer beskrivende.
 • På anleggssiden er det nå klikkbar link på innlagt hjemmeside-URL og epostadresse.
 • Noen forbedringer tilknyttet beskjedvarsling i app'en.
 • Diverse mindre BUG-fiks.


Versjon 3.13

Denne versjonen har noen fiks som gjør at Statistikk-knappene under tabell nå fungerer som den skal igjen for Bandy-turnering, samt fikset noen mindre BUGs.


Versjon 3.13.1 (Android)

I denne versjonen, som er kun for Android-telefoner, håper vi at vi endelig har klart å fikset feilen som gjorde at app'en lukker seg automatisk for enkelte brukere rett etter at den ble åpnet. Dette skjedde da for de som har synkronisert kamper til telefonkalenderen.


Versjon 3.14

Denne versjonen inneholder noen forbedringer tilknyttet push-varslinger for iOS og en fiks som gjør at push-varslinger igjen fungerer for Android.

I tillegg kan vi ønske Min Volleyball velkommen, med samme funksjonalitet som de andre idrettene, pluss mulighet for å melde på Sandvolleyball lag, inkl. lisensbetaling og betaling av påmeldingsavgift.

Indikator for innlogging og mer info i Kamp flyttet meldinger.


Versjon 3.15

Versjonen (rullet ut 28.06.19) inneholder følgende:

 • Dommere kan nå eksportere dommeroppdrag (kamper) til telefonkalenderen, og endringer synkroniseres hver gang app'en åpnes.
 • Volleyballforbundet kan legge inn banner nederst i appen og sende ut kampanje (info) til alle brukerne, med evt link til websider, i Min Volleyball.
 • Håndball har gjort noen endringer i Min Håndball for å få hentet ut mer statistikk på bruk.

Versjon 3.16

Versjonen (rullet ut 22.08.19) inneholder følgende:

 • Mulighet å se hvilke organisasjon som er ansvarlig for hvert dommeroppdrag under kampdetaljer, samt å se Fritekstdommer.

Versjon 3.17

Ble tilgjengelig for nedlasting 21.11.19, og har følgende endringer/fiks:

 • Fornying av Push-varslings sertifikat
 • Arrangør vises nå under Kampdetaljer pr kamp.
 • De som har funksjoner tilknyttet en gruppe (klubb) kan nå endre resultat for kampen når deres gruppe er satt som arrangør.
  • I tillegg vises disse kampene i app-kalenderen for personer med slike funksjoner.
 • Under Innstillinger i app'en kan en slå av å få varsel om ny Kampanje-melding. Denne fungerte ikke, men vil gjøre det i den nye versjonen.
 • Fikset slik at å sende meldinger til eget lag/fans, nå også fungerer for lag fra Volleyball og Rugby.
 • Rugby har fått sin Min Rugby app.