Min idrett 5.1

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Min idrett 5.1 ble tilgjengeliggjort 18.03.2015 og inneholder 5-10 endringer og feilrettinger, hvorav de mest synlige er knyttet til Medlemskap-sidene.

Ny funksjonalitet og vesentlige endringer

Medlemskap

  • Under "søk etter klubb", kan man nå søke på bedriftsidrettslag. Dette i sammenheng med at bedriftsidretten tar i bruk KlubbAdmin for fullt.
  • I KlubbAdmin 1.6 kan klubben nå velge å ikke være tilgjengelig for medlemssøknader. Min idrett tar følgelig hensyn til dette.
  • Det er nå mulig å linke direkte inn på Medlemskapssøknad-siden for en bestemt klubb, uten å måtte gå via klubbsøk. Dette kan benyttes i f.eks. webdeler.

KID-faktura

  • Vi har vært nødt til å gjøre noen layoutmessige endringer på den utskriftsvennlige fakturaen i handlekurven. Dette skyldes krav fra NETS og har bl.a. å gjøre med krav til volum, kvalitet og sentralisering av utskriften. Rent praktisk betyr det at betalingsinformasjonen i "giro-delen" nederst på arket er fjernet.
  • Endringen over gjør at vi har frigjort mer plass til fritekst.
  • Filnavnet på pdf-en som genereres er endret fra det svært generiske "KID-Invoice.pdf" til å bl.a. inneholde organisasjonsid og dato. Dette vil gjøre det enklere å sortere og identifisere fakturaer man har lagret, både for medlem, klubb og eventuelt for NIF IT support i tilfeller der man har behov for bistand.

Min profil

  • Vi har synliggjort informasjon om validering (verifisering med fødselsnummer via BuyPass) i Min profil, og man kan finne en forklarende tekst til hva dette innebærer.

Feilrettinger

  • I Min idrett 5.0 ble det innført en feil som gjør at klubblista ved påmelding til arrangement for enkelte brukere inneholder en eller flere rader med teksten "NULL". Dette er nå rettet.