Medlemskontingenter og klubbavgifter

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Hvordan opprette med medlemskontingent og andre klubbavgifter?

trykk på bilde for å få bedre oversikt
  • Begynn først med å definere medlemskontingentene til klubben, sjekk at du har riktig bankkonto dette skal innbetales til, og finn evt. riktig inntektskonto i regnskapet som inntekten skal føres mot (regnskapsfører vet dette - dette for at bokføringsbilaget skal bli fullstendig). Finner du ikke riktig bankkonto, må du evt. gå til «administrasjonsmodulen» til BuyPass og opprette ny (her er det klubbens ledelse som har tilgang)
  • Det er opp til klubbens økonomiansvarlige/regnskapsfører å gi oversikten over hvilke Inntektskonto de forskjellige kontingenter og avgifter skal knyttes til i regnskapet, dersom en ønsker å få ett korrekt regnskapsbilag skrevet ut fra KlubbAdmin. Feltet inntektskonti er ikke obligatorisk ved opprettelse av nye kontingenter/avgifter.
  • Kontingent er forutsatt fakturert av idrettslaget/klubben, mens grupper og lag har anledning til å fakturere treningsavgifter og andre avgifter (cup-kostnader, innbetaling til lagskasse etc.).
  • Avkryssingsboksen «familie» brukes om klubben tilbyr familiekontinget, dvs. en modell der man rabatterer kontingent for en familie. I så tilfelle gis det tilgang til å registrere familierelasjon på personkortet som grunnlag for å kunne. Dersom man ikke tilbyr familekontingent skal man ikke krysse av her.
  • Husk å benytte lagringsknappen som er under klubbavgifter når du har opprettet nye kontingenttyper.trykk på bilde for å få bedre oversikt
  • Ønsker man å hente opp tidligere registreringer av kontingenter, benyttes linken «Se tidligere brukte kontingenttyper». Dersom du forsøker å slette en aktiv kontingent, og det er uoppgjorte fakturaer basert på denne kontingenten/avgiften vil du få en «feilmelding» om å evt. kreditere disse, eller vente med å slette til alle utestående forhold er oppgjort.
  • Dette gjør at du kan aktivere tidligere benyttede kontingenter, redigere beløp, tekst m.v. og lagre de på nytt. Her finner du også informasjon om hvilket tidsrom denne kontingenten har vært «gyldig» eller er i bruk, noe som er relevant ift. oppfølging av fakturerte kontingenter.
  • Husk at prinsippet er at man kun får tilgang til og ser de detaljer som tildelt rolle er tiltenkt, dvs. at et lag kan produsere en hel rekke egne «avgifter», men skal dette til lagets kasse, så må konto registreres inn. Tilsvarende beskrivelse som for «Kontingent» gjelder for «klubbavgifter». Husk å alltid trykke «lagre» når man har opprettet nye «avgifter».