MVA-kompensasjon SportsAdmin

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Veiledning til søknad om mva-kompensasjon


Informasjon om ordningen: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

For Idrettsråd, Særkretser/Regioner, Særforbund og Idrettskretser: Veiledning for søknad gjennom SportsAdmin Videoveiledning Hvordan gjennomføre momskompensasjonen i sportsadmin

For Idrettslag: Veiledning for søknad gjennom KlubbAdmin