SportsAdmin Kursbeskrivelse

Fra itINFO
(Omdirigert fra Kursbeskrivelse)
Hopp til: navigasjon, søk

SportsAdminLiten.jpg

Opprette kursbeskrivelse

Opprettes av NIF og Særforbund med rollen Kursadministrator. Kursbeskrivelsen er innholdet i et kurs. Den beskriver hva kurset skal inneholde, hvem det er ment for, hvilke forkunnskaper man trenger, hva deltagerne skal lære, hvilke kompetanser det gir og hvor mange timer kurset består av.

Opprette kursbeskrivelse

Notis Fordi man ønsker å unngå duplikater og unødvendige data i systemet, er man nødt til å foreta et søk.
 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen øverst til høyre i skjermbildet.
 2. Velg menypunktet Søk Kursbeskrivelse, under Kursbeskrivelse.
 3. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 4. Klikk på Ny kursbeskrivelse Opprett ny.
 5. Skriv inn opplysninger om kursbeskrivelsen.
 6. Klikk på Lagre (ikon med diskett).
Notis Når kurset er opprettet sendes det automatisk ut en melding til de som skal VO- godkjenne kursbeskrivelsen.
Notis I noen felter er det forstørrelsesglass bak. Klikker du på forstørrelsesglasset, får du opp et søkevindu som du søker og velger fra. Ikonet med rød pil i

 Manglende/ugyldig ikon! brukes for å nullstille det forhåndsutfylte feltet.

Opprett ny kursbeskrivelse ved å kopiere

 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen øverst til høyre i skjermbildet.
 2. Velg menypunktet Søk Kursbeskrivelse, under Kursbeskrivelse.
 3. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 4. Klikk på ikonet Opprett nytt med denne som mal, til venstre for kursbeskrivelsen du skal kopiere.
 5. Skriv inn start og sluttdato, og gjør eventuelt endringer.
 6. Klikk på ikonet Lagre.
Notis I noen felter er det forstørrelsesglass bak. Klikker du på forstørrelsesglasset, får du opp et søkevindu som du søker og velger fra. Ikonet med rød pil i brukes for å nullstille det forhåndsutfylte feltet. Nullstiller du arrangør får du opp alle arrangørers kursbeskrivelser.

Legge til litteratur på kursbeskrivelse

 1. Klikk på arkfanen Litteratur.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny Opprett ny.
 3. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 4. Merk av i de litteraturtreffene du ønsker.
 5. Klikk på linken Legg til valgte.
 6. Finner du ikke litteraturen du ønsker, klikk på knappen Opprett ny Opprett ny.
 7. Skriv inn tittel og evt. annen informasjon.
 8. Klikk på knappen Lagre og lukk.

Legge til kompetansekrav på kursbeskrivelse

Dette er krav til forkunnskaper deltakeren må ha for å kunne delta/melde seg på et kurs.

 1. Klikk på arkfanen Kompetanse.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny Opprett ny.
 3. Klikk på forstørrelsesglasset ((FORSTØRRELSESGLASSIKON))
 4. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 5. Klikk på ikonet til venstre for kompetansen ((NOTISBOKIKON)).
 6. Klikk på knappen Lagre.
Notis Finnes ikke kompetansetypen du skal ha, se eget punkt Opprette ny kompetansetype
Notis Kompetansekrav begrenser muligheten for påmelding til kurs som benytter denne kursbeskrivelsen. Om du kun ønsker å synliggjøre kompetanse en deltaker bør ha, men ikke ønsker å begrense selve påmeldingen, kan du legge til kompetansekrav som fritekst
Notis Under arkfanen Kompetanse vises også eventuell kompetanse kursbeskrivelsen gir. Se eget punkt om Kompetansetyper

Legge til kompetanse på en kursbeskrivelse

Du kan legge til kompetanse på en kursbeskrivelse, slik at deltakere etter endt gjennomføring av et kurs, eller en kombinasjon av flere kurs, automatisk får tildelt en kompetanse. Se eget punkt om kompetansetyper.

Legge til praksis på kursbeskrivelse

Dette er informasjon om praksis du skal gjennomføre på egenhånd i tillegg til kurset. Du kan velge om det skal være obligatorisk. Med obligatorisk menes at deltakeren ikke får godkjent kurset før kursarrangør har merket av for godkjent praksis.

 1. Klikk på arkfanen Praksis.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny Opprett ny.
 3. Skriv inn navn på praksis og klikk på knappen Søk.
 4. Sett hake for praksisen du ønsker.
 5. Klikk på linken Legg til valgte.
 6. Klikk på OK for å bekrefte.
Notis Finnes ikke praksisen du skal ha, kan du klikke på knappen Opprett ny som vises under søkeresultatet. Skriv inn navn, antall timer og beskrivelse, og klikk på knappen Lagre og lukk.
Notis Ved å klikke på ikonet Endre/Velg, i listen over praksisbeskrivelser kan du endre innholdet i praksisen.

Legge til eksamen på kursbeskrivelse

Dette legges til dersom deltaker kan/skal avholde eksamen etter gjennomført kurs.!! Du kan velge om det skal være obligatorisk. Med obligatorisk menes at deltakeren ikke får godkjent kurset før kursarrangør har merket av for godkjent eksamen.

 1. Klikk på arkfanen Eksamen.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny Opprett ny.
 3. Skriv inn søkekriterier, og klikk på knappen Søk.
 4. Sett hake for eksamenen(e) du ønsker.
 5. Klikk på linken Legg til valgte.
 6. Klikk på OK for å bekrefte.
Notis Finnes ikke eksamensbeskrivelsen du skal ha, kan du klikke på knappen Opprett ny som vises under søkeresultatet. Skriv inn opplysninger, og klikk på knappen Lagre og lukk.
Notis Ved å klikke på ikonet Endre/Velg, i listen over eksamensbeskrivelser, kan du endre innholdet.

Legge til funksjoner på kursbeskrivelse

 1. Klikk på arkfanen Funksjoner.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny Opprett ny.
 3. Klikk på forstørrelsesglasset
 4. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 5. Klikk på ikonet til venstre for funksjonstypen.
 6. Skriv inn antall obligatoriske (valgfritt).
 7. Klikk på Opprett ny, for å legge til kompetansekrav på funksjonen (valgfritt).
 8. Klikk på knappen Lagre.
Notis Ved å klikke på ikonet Endre/Velg, i listen over funksjoner, kan du endre.

Endre kursbeskrivelse

 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen øverst til høyre i skjermbildet.
 2. Velg menypunktet Søk Kursbeskrivelse, under Kursbeskrivelse.
 3. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk
 4. Klikk på ikonet Rediger denne kursbeskrivelsen.
Notis Du kan endre eller slette informasjon under alle arkfaner. For å endre klikk på ikonet Endre/Velg. For å slette klikk på ikonet Slett. For å legge til klikk på ikonet Opprett ny se eget kapittel Opprette Kursbeskrivelse
Notis Endrer du antall timer eller kompetanse på en kursbeskrivelse, vil du ikke kunne kopiere kurs som benytter denne kursbeskrivelsen.

Kompetansetyper

En kursdeltaker kan opparbeide kompetanse ved å gå på kurs. Kursene er basert på kursbeskrivelser og det er kursbeskrivelsen som definerer hvilken kompetanse deltakeren kan opparbeide.

Søk etter kompetansetype

 1. Klikk på Kompetansetyper under Kurs i menyen til venstre.
 2. Skriv inn søkekriterier.
 3. Klikk på knappen Søk.
Notis I noen felter er det forstørrelsesglass bak. Klikker du på forstørrelsesglasset, får du opp et søkevindu som du søker og velger fra. Ikonet med rød pil i brukes for å nullstille det forhåndsutfylte feltet.
Notis Er du usikker på hva kompetansetypen heter, kan du for eksempel søke på kun Aktivitetsnummer

Opprett kompetansetype

 1. Klikk på Kompetansetyper under Kurs i menyen til venstre.
 2. Skriv inn søkekriterier.
 3. Klikk på knappen Søk.
 4. Klikk på ikonet Opprett ny Opprett ny.
 5. Skriv inn informasjon om kompetansetypen.
 6. Klikk på knappen Lagre.
Notis Fordi man ønsker å unngå duplikater og unødvendige data i systemet, er man nødt til å foreta et søk.
Notis Særforbundene og NIF har egne navnestandarder. Sjekk dette før du skriver inn i feltene Navn og Kompetansekode.

Legge til kompetansetype på kursbeskrivelse

Du kan knytte kursbeskrivelser opp til en kompetansetype, slik at deltakere etter endt gjennomføring av et kurs, eller en kombinasjon av flere kurs, automatisk får tildelt en kompetanse.

 1. Søk etter kompetansetype. Se eget punkt
 2. Klikk på ikonet til venstre for kompetansetypen.
 3. Klikk på ikonet Opprett ny kombinasjon Opprett ny.
 4. Skriv inn navn på kombinasjonen.
 5. Klikk på ikonet Legg til kursbeskrivelse.
 6. Skriv inn søkekriterier for å søke opp kursbeskrivelsen(e).
 7. Sett hake og klikk på linken Legg til valgte.
 8. Klikk på ikonet Lagre kombinasjon.
Notis Ønsker du at kursdeltakere som tidligere har gjennomført kurs som inneholder kursbeskrivelsene du har lagt til, skal få tildelt kompetansen, klikker du på knappen Tildel kompetanse basert på denne kombinasjonen.