SportsAdmin Kurs

Fra itINFO
(Omdirigert fra Kurs)
Hopp til: navigasjon, søk

SportsAdminLiten.jpg

Kurs arrangeres av alle idrettens organisasjonsledd; grupper, klubber, Særkretsen, idrettskretser, idrettsråd, Særforbund og NIF.

Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med. Se SportsAdmin Funksjon for informasjon om hvilke funksjoner som gir hvilke rettigheter.

Kursmodulen består av to hovedområder, Kursbeskrivelser og Kurs.

 • Kursbeskrivelse er mal på hva kurset skal inneholde.
 • Kurs er det lokale kurset du oppretter hvor du kan administrere deltakelse og søke om VO- midler.

Opprett kurs og kursinnhold

http://www.youtube.com/watch?v=9C7IcDh7zmI


Du kan opprette ulike kurs:
Enkelt kurs: Dette er et kurs som kun har en kursbeskrivelse.

Kurs med flere delkurs: Dette er et kurs med flere kursbeskrivelser, men alt kursinnhold og påmelding legges på hovedkurset.

Kurs med individuell behandling av kursinnhold på underkurs: Dette er et kurs bestående av flere kursbeskrivelser. Her kan man sette opp forskjellig kursinnhold på hvert underkurs, mens deltakere meldes på til hovedkurset. Deltakelse på alle underkurs er obligatorisk.

Kurs med individuell behandling av kursinnhold og påmelding på underkurs: Dette er et kurs bestående av flere kursbeskrivelser. Her kan du sette opp forskjellige kursinnhold på hvert underkurs og deltakeren meldes på til hvert enkelt underkurs. Valgritt hvilke underkurs man vil delta på.

Opprett kurs

Notis
 • Fordi man ønsker å unngå duplikater og unødvendige data i systemet, er man nødt til å foreta et søk i kurskatalogen.
 • Denne gjelder for opprettelse av Enkelt kurs og Kurs med flere delkurs.
 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen øverst til høyre i skjermbildet.
 2. Velg menypunktet Søk kurs, under kursmenyen.
 3. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 4. Klikk på Nytt kurs Ny ikon
 5. Skriv inn opplysninger om kurset.
 6. Klikk på Lagre (ikon med diskett).
 7. Klikk på Oppsett, under arkfanen Kurs.
 8. Klikk på ikonet med grønn pluss.Ny ikon
 9. Skriv inn søkekriterier for kursbeskrivelse du vil benytte, og klikk på knappen Søk.
 10. Marker kursbeskrivelsen (e).
 11. Klikk på linken Legg til valgte.
Notis
 • Klikker du på plusstegnet foran kursbeskrivelsen i søkeresultatet, får du se kursdetaljene.
 • Kurset får automatisk et unikt prosjektnummer første gang du lagrer. Noter deg prosjektnummeret da du lett kan søke opp kurset igjen med dette.
 • I noen felter er det forstørrelsesglass bak. Klikker du på forstørrelsesglasset, får du opp et søkevindu som du søker og velger fra. Ikonet med rød pil i brukes for å nullstille det forhåndsutfylte feltet.
 • Dersom kurset skal være flere ganger, kan du legge inn dette ved klikke på kalenderen bak regelmessighet.
 • Ønsker du et kurs som inneholder flere deler, legger du til de kursbeskrivelsene.
 • Finner du ikke kursbeskrivelsen du skal ha, kan dette skyldes at kursbeskrivelsen ikke er gyldig på det tidspunktet kurset avholdes.

Opprett kurs med individuell behandling av kursinnhold på underkurs

 1. Opprett kurs (se eget punkt Opprett kurs).
 2. Klikk på Oppsett under arkfanen Kurs.
 3. Klikk på knappen Individuell behandling.
 4. Bekreft med ok i dialogboksen.
 5. Klikk på underkurs i venstremenyen.
 6. Legg til anlegg, lisenskrav, tilleggstjenester, funksjoner og bemanning av funksjoner for hver av underkursene. (Se egne punkt om dette.)
Notis
 • Du har nå opprette et kurs med forskjellige kursinnhold på underkursene. Ønsker du individuell påmelding til underkurs følg punktene under.
 1. Klikk på Generelt under arkfanen Påmelding.
 2. Merk i boksen for Påmelding direkte på underkurs.
 3. Klikk på underkurs i venstremenyen.
 4. Åpne for påmelding for hver av underkursene (se eget punkt Åpne kurs for påmelding).

Opprett nytt kurs ved å kopiere

 1. Søk etter kurset du ønsker å kopiere fra (se eget punkt).
 2. Klikk på ikonet Opprett nytt med denne som mal, til venstre for kurset du skal kopiere.
 3. Skriv inn start og sluttdato, og gjør eventuelt endringer.
 4. Klikk på ikonet Lagre.
Notis
 • Feltene Arrangør og Gjennomført i blir automatisk forhåndsutfylt fra funksjonen du er logget inn med. Resten av feltene kopieres fra det opprinnelige kurset, og må endres så det passer til ditt organisasjons ledd.
 • Det er ikke mulig å kopiere kurs som har en ugyldig kursbeskrivelse. Det kan være fordi kursbeskrivelsen ikke har gyldig dato eller at antall timer eller kompetansetype er endret.

Publisere/Åpne kurs for påmelding

Det er mulig å publisere kurs på www.idrettskurs.no og åpne for at deltakere selv kan melde seg på fra www.minidrett.no.

 1. Søk etter kurset.
 2. Klikk på arkfanen Påmelding.
 3. Klikk på ikonet Opprett ny under påmelding.
 4. Skriv inn tidspunkt for når kurset skal være åpent for påmelding.
 5. Klikk på ikonet Lagre, under påmelding.
 6. Klikk på ikonet Opprett ny under avmelding.
 7. Skriv inn tidspunkt for avmeldingsfrist.
 8. Klikk på ikonet Lagre under avmelding.
 9. Skriv inn e-post adresse for varsling av avmelding.
 10. Skriv inn minimum og maks antall deltakere.
 11. Skriv inn deltakeravgift.
 12. Klikk på ikonet Lagre.
 13. Klikk på arkfanen Kurs.
 14. Klikk på Generelt.
 15. Endre status til Publisert.
 16. Klikk på ikonet Lagre.
Notis
 • Når du endrer status på kurset får du ikke endret status tilbake til Planlegging. Skal du legge til funksjoner, anlegg, lisenskrav og/eller tilleggstjeneste, bør dette gjøres før du endrer status til Publisert.
 • Idrettens Regnskapskontor kan fakturere deltakeravgiften for arrangøren. Skriv inn deltakeravgift og merk av i boksen Sentral Innkreving.
 • Har du opprettet kurs med individuell påmelding, må du åpne hvert underkurs for påmelding.

Legge til funksjoner på kurs

Du kan bemanne et kurs med ulike funksjoner/roller. Eksempler på funksjoner/roller kan være instruktør, kurslærer, sikkerhetsansvarlig, kursansvarlig, ansvarlig for dokumentasjon.

 1. Klikk på Funksjoner under arkfanen Kurs.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny.
 3. Velg Funksjonstype.
 4. Klikk på forstørrelsesglasset.
 5. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 6. Klikk på ikonet foran funksjonstypen.
  Valgfritt punkt 7-9:
 7. Klikk på ikonet Legg til kompetanse.
 8. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 9. Klikk på ikonet foran funksjonstypen
 10. Klikk på knappen Lagre.
Notis
 • Du kan legge til funksjonstyper som fritekst. Disse blir kun tilgjengelig for dette kurset.
 • Du kan legge til flere kompetansekrav.

Bemanne funksjoner på kurs

 1. Klikk på Funksjoner under arkfanen Kurs.
 2. Klikk på ikonet Endre/velg foran funksjonen.
 3. Klikk på forstørrelsesglasset.
 4. Skriv inn søkekriterier, og klikk på knappen Søk.
 5. Klikk på ikonet Velg person foran personen.
 6. Klikk på knappen Lagre.
Notis
 • Er det satt opp funksjon i kursbeskrivelsen du har valgt, er det obligatorisk å bemanne denne.
 • Datofeltet kommer automatisk opp etter kursets start/sluttdato, dette kan endres.
 • Vil du legge inn person som ikke er registrert i Idrettens Database, må personen opprettes først.

Legg til anlegg på kurs

Dette er lokalet/anlegget/stedet hvor kurset skal avholdes.

 1. Klikk på Anlegg under arkfanen Kurs.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny.
 3. Klikk på forstørrelsesglasset.
 4. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 5. Klikk på ikonet Endre/Velg til venstre for anlegget.
 6. Klikk på knappen Lagre og lukk.
Notis
 • Finner du ikke anlegget du skal ha i idrettens databaser, kan du legge til anlegg som fritekst.
 • Har du flere delkurs, kan du velge forkjellige anlegg på disse.

Legge til tilleggstjeneste på kurs

Dette er tjenester som deltakeren kan bestille ved påmelding. Eksempel på dette er overnatting, lunsj og kursmateriell.

 1. Klikk på Tilleggstjeneste under arkfanen Påmelding.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny.
 3. Skriv inn navn og pris og klikk på ikonet Lagre.
Notis
 • Du kan legge til flere tilleggstjenester.

Legge til kompetansekrav på kurs

Dette er krav til forkunnskaper deltakeren må ha for å kunne delta/melde seg på et kurs.
Dette kan kun opprettes på kursbeskrivelsen, se eget punkt under kursbeskrivelser.

Legge til lisenskrav på kurs

Dette er krav til at deltakere har betalt utøverlisens for en aktiv sesong.

 1. Klikk på Lisenskrav under arkfanen Påmelding.
 2. Klikk på ikonet Opprett ny.
 3. Klikk på ikonet til venstre for Lisensperioden.
Notis
 • Har du lagt til flere lisensperioder, trenger man kun lisens i en av de for melde seg på kurset.

Legge til Litteratur/Praksis/Eksamen på kurs på

Dette kan kun opprettes på kursbeskrivelsen, se eget punkt under kursbeskrivelse.

Søk etter kurs

 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen øverst til høyre i skjermbildet.
 2. Velg menypunktet Søk kurs, under kursmenyen.
 3. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
Notis
 • I noen felter er det forstørrelsesglass bak. Klikker du på forstørrelsesglasset, får du opp et

søkevindu som du søker og velger fra. Ikonet med rød pil i brukes for å nullstille det forhåndsutfylte feltet.

Slette kurs

 1. Søk opp kurset (se eget punkt Søk etter kurs), og åpne kurset for redigering.
 2. Klikk på ikonet Slett (rødt kryss til høyre for kurset i søkeresultatet).
Notis
 • For at et kurs skal kunne slettes må man ha skrive og oppdateringsrettigheter, kurset må ha

status planlegging og det må ikke være noen påmeldte.

Deltakerbehandling

http://www.youtube.com/watch?v=h5fRrgrXQTw


Melde på deltakere

 1. Søk opp kurset (se eget punkt Søk etter kurs), og åpne kurset for redigering.
 2. Klikk på arkfanen Deltakerbehandling.
 3. Klikk på ikonet Opprett ny.
 4. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk.
 5. Sett hake ved personen du skal melde på og klikk på knappen Fortsett.
 6. Sett hake ved de modulene deltakeren skal meldes på.
 7. Registrer eventuelle tilleggstjenester deltaker skal ha.
 8. Klikk på knappen Lagre og Lukk.
Notis
 • For å endre tilknyttet organisasjon kan du klikke på forstørrelsesglasset og søke etter annen organisasjon.
 • Har kursbeskrivelsen tilleggstjenester kan du klikke på plusstegnet foran og skrive inn antall og lagre og lukk. Du kan legge til tilleggstjenester på deltaker senere ved å klikke på arkfanen Tilleggstjenester under Deltakerbehandling.
 • Du kan sende e-post til deltakerne ved å klikke på arkfanen Deltakere under Deltakerbehandling. Marker de du skal sende e-post til og klikke på ikonet for e-post.
 • Gir kurset en kompetanse vises kompetansen under arkfanen Kompetansetildeling.
 • Har kursbeskrivelsen et kompetansekrav, får du ikke meldt på deltakere som mangler kompetansen.

Godkjenne gjennomføring av kurs

For at deltakere skal få godkjent kursdeltakelse og tildelt eventuell kompetanse, må kursarrangør godkjenne gjennomføring.

 1. Søk opp kurset (se eget punkt Søk etter kurs).
 2. Klikk på arkfanen Deltakerbehandling.
 3. Sett hake for deltakere som har gjennomført kurset.
 4. Klikk på ikonet Samtidig behandling av deltakere.
 5. Velg Godkjent gjennomføring i nedtrekksmenyen.
 6. Klikk på ikonet Lagre.
Notis
 • Du kan avslutte kurs, og søke om VO når Godkjenne gjennomføring av kurs er utført, men trenger ikke å Godkjenne praksis eller Godkjenne eksamen.
 • Kursdeltakere vil ikke få tildelt kompetanse før obligatorisk praksis og obligatorisk eksamen er godkjent.

Godkjenne praksis

For at kursdeltakere skal få tildelt eventuell kompetanse må obligatorisk praksis godkjennes. Praksis kan godkjennes også etter at kurset er avsluttet.

 1. Søk opp kurset (se eget punkt Søk etter kurs).
 2. Klikk på arkfanen Deltakerbehandling.
 3. Sett hake for deltakere som har gjennomført praksis.
 4. Klikk på ikonet Samtidig behandling av deltakere.
 5. Velg status Bestått i nedtrekksmenyen.
 6. Klikk på ikonet Lagre.

Godkjenne eksamen

For at kursdeltakere skal få tildelt eventuell kompetanse må obligatorisk eksamen godkjennes. Eksamen kan godkjennes også etter at kurset er avsluttet.

 1. Søk opp kurset (se eget punkt Søk etter kurs).
 2. Klikk på arkfanen Deltakerbehandling.
 3. Sett hake for deltakere som har bestått eksamen.
 4. Klikk på ikonet Samtidig behandling av deltakere.
 5. Velg status Bestått i nedtrekksmenyen.
 6. Klikk på ikonet Lagre.

Avlyse kurs

 1. Søk opp kurset (se eget punkt Søk etter kurs).
 2. Endre status til Avlyst, på arkfanen Generelt under Kurs.
 3. Klikk på ikonet Lagre.
 4. Klikk OK i informasjonsboksen. Det sendes da automatisk informasjon til deltakere med gyldig e-postadresse.
Notis
 • Klikker du avbryt i infoboksen lagres statusen, men ingen informasjon sendes. Du kan sende informasjon til deltakeren manuelt fra arkfanen Deltakere under Deltakerbehandling.

Voksenopplæringsmidler (VO)

Kursene skal minimum være på 8 timer og ha minimum 1 deltakere som fyller 14 år i løpet av året kurset avholdes og deltar på minimum 75 % av total kurstid.
Frist for søknad om VO-midler er i begynnelsen av januar året etter kurset er avholdt.
For å kunne søke om VO-midler, må kurset være opprettet i SportsAdmin.

Avslutte kurs/søke om VO

 1. Klikk på arkfanen Kurs.
 2. Velg status Avholdt i nedtrekksmenyen.
 3. Klikk på ikonet Lagre.
 4. Klikk på arkfanen Rapportering.
 5. Kontroller at antall deltakere med og uten lærer er korrekt.
 6. Sett hake for Avslutt kurset.
 7. Klikk på ikonet Lagre.
Notis
 • Beregnet beløp vises først etter at kurset er avsluttet og lagret.

Rapporter

Under Rapport og Kurs i venstremenyen finnes forksjellige rapporter du kan benytte.
Hvilke rapporter du har tilgang til avhenger av hvilken rolle du er innlogget med.

Deltakerliste. Rapporten viser oversikt over påmeldte deltakere med all kontaktinformasjon og påmeldingsstatus.

Deltagerliste med tjenester. Rapporten viser oversikt over påmeldte deltakere med noe kontaktinformasjon og tilleggstjenester.

Kompetanseliste. Her kan du søke opp kompetansetyper. Du får opp lister over personer med tildelt kompetansetype.

Kursoversikt. Her kan du blant annet få en oversikt over dine kurs.