Kompetansesøk

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan du teste webdelen: https://wp.nif.no/PageKompetanseAvansert.aspx

Dette kan du søke på/etter
Navn på søkefelt Felttype Beskrivelse
Særforbund autocomplete/nedtrekksliste Velg Særforbund for å avgrense søket etter kompetanse innen valgt særforbund.
Region/krets autocomplete/nedtrekksliste Velg Region/krets for å kun vise kompetanse innen en eller flere regioner/kretser.
Idrett/aktivitet autocomplete/nedtrekksliste Velg Idrett/aktivitet for å finne kompetanse innen denne idretten/aktiviteten.
Kompetansetype autocomplete Velg kompetansetype om du vet hvilken kompetanse du søker etter.
Kompetansenavn fritekst Fritekstsøk etter hele eller del av navnet.
Klubb/gruppe autocomplete Velg klubb/gruppe for å avgrense kompetansesøket til angitt klubb/gruppe.
Funksjon autocomplete Velg funksjon for å finne personer med i denne funksjonen.
Fylke autocomplete/nedtrekksliste Velg Fylke for å finne kompetanse innenfor valgt område.
Kommune autocomplete/nedtrekksliste Velg Kommune for å finne kompetanse innenfor valgt område.

Forklaring felttype:
autocomplete/nedtrekksliste = Klikk i søkefeltet og velg fra nedtrekkslisten, eller søk ved skrive inn navnet, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.
autocomplete = Starte med å skrive inn navnet eller del av navnet på det du søker etter, og velg så fra listen, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.

URL parametere

Det er mulig å lage en link til et predefinert søk ved hjelp av Url-parametere og kombinasjon av disse. Det finnes et sett av felles parametere som man kan benytte sammen med alle webdeler og parametere som er spesifikke for de enkelte webdelene:

Felles url-parametere

Parameter (bool) Default Kommentar
AutoSearch false Bestemmer om søkeresultatet skal vises i det man laster inn Url-en, eller om kun forhåndsdefineringen skal være satt i webdelen.
AdvancedSearch false Bestemmer om webdelen skal åpnes i "Avansert søk"-modus eller ikke.
EditableUrlValues false Bestemmer om det skal være mulig å endre verdiene som er satt via Url-parameterne.
ShowSearchPane true Bestemmer om søkefeltene i brukergrensesnittet skal være synlig eller ikke.
ShowInfoPane true Bestemmer om info-felt med søkekriterier skal være synlig eller ikke.
ShowPager true Bestemmer om panelet i bunnen av tabellen med Antall sider og muligheten for å bla igjennom disse, skal være synlig eller ikke. NB! Merk at om denne blir satt til false og antallet søkeresultater overstiger antallet satt på parameteret PageSize vil man ikke få tilgang til alle resultater.

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

Parameter (int) Kommentar
PageSize Bestemmer antall søkeresultater pr side. Standard er 20.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret, f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere kolonner, skilles disse med komma. For å vise alle kolonner, også de som ikke vises som standard, angi all slik showcolumns=all. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige kolonner og indeksnummer.
ShowFields Med dette parameteret kan man styre hvilke søkefelter som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret f.eks. showfields=1,3 angir at feltene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere felter, skilles disse med komma. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige felter og indeksnummer.

int betyr at verdien må være et helt tall.


Url-parameterne for Kompetansesøk

int Kommentar
SFID Med dette parameteret kan man definere hvilket særforbund søket skal avgrenses til. Hvert særforbund har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/SFID
FederationsId Samme som SFID, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
OrgDistrictId Med dette parameteret avgrenser man søket til definert Region/krets.
OrgDistrictIds Samme som OrgDistrictId, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
OrgId Med dette parameteret kan man definere hvilken klubb/gruppe søket skal avgrenses til.
ActivityId Med dette parameteret kan man avgrense søket til definert aktivitet.
ActivityIds Samme som ActivityId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
QualificationTypeId Med dette parameteret kan man søke etter bestemt funksjonstype
QualificationTypeIds Samme som QualificationTypeId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
FunctionTypeId Med dette parameteret kan man avgrense søket til definert funksjonstype
FunctionTypeIds Samme som FunctionTypeId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
RegionId Med dette parameteret kan man definere hvilket fylke søket skal avgrenses til. Hver region har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
RegionIds Samme som RegionId, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
CouncilIds Med dette parameteret kan man definere hvilken kommune man skal søke innenfor. Hver kommune har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi tallet sammen med parameteret f.eks. showcolumns=1 angir at kolonnen Navn skal være synlig. Dette er tilgjengelig kolonner: 1 – Navn (Name), 2 – Poststed (City), 3 - Kompetanse (Qualification). Ved å skrive all vises alle kolonner.

int betyr at verdien må være et helt tall.

Eksempler

Man setter opp et predefinert søk ved hjelp av url-parameterne over, disse kan også kombineres:

  1. Start med "?" etter linken til selve webdelen som i dette tilfellet er http://wp.nif.no/PageKompetanseAvansert.aspx
  2. Legg til url-parameteret og verdien
  3. Kombiner flere url-parametere ved hjelp av "&"

Her er noen eksempler:* Søker automatisk etter personer med kvalifikasjonen IDRETTSM.O.130P.SØLV.

Interaksjon

I kompetansesøket er ikke SFID ett søkekriterie, men kun til for å filtrere de andre kriteriene.


ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.Tilbake til startsiden for Webdeler