Klubbinfo

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Viktig informasjon fra NIF IT om hjemmeside- og medlemsadministrasjonsløsninger til idrettslaget

Det tilbys en rekke IT-løsninger til idrettslagene og det kan være vanskelig å orientere seg i denne «jungelen». Vi ønsker her å gi dere en enkel oversikt over NIF-IT sin egen løsning, samt hvilke leverandører som har godkjenning av NIF.

2015-05-19 it-løsninger cloud.jpg

Bakgrunn

I tillegg har hele norsk idrett for en tid siden bestemt at et entydig elektronisk medlemsregister må på plass. Idrettsstyret fikk oppgaven med å lage bestemmelsene for dette (les mer om forskriften i avsnittet Medlemsadministrasjon) og NIF-IT har laget en egen løsning for dette; KlubbAdmin. Fordelene for klubbene er at det blir mye enklere å holde oversikt over medlemmene og ikke minst fakturere/følge opp medlemskap og avgifter. For hele idretten innebærer det tillit ved kvalitetssikrede medlemstall.


Medlemsadministrasjon

Idrettsstyrets forskrift sier at alle medlemmer i norsk idrett skal være registrert i ett felles register (idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister). Forskriften innebærer at alle klubber må føre oversikt over sine medlemmer i en elektronisk løsning som er godkjent av NIF.

Les mer om elektronisk forskrift her

Les mer om utfyllende regler her

Integrert med NIF

Registeret (også kalt idrettens sentrale database) inneholder informasjon om alle som er medlem i norsk idrett. For å holde informasjonen oppdatert til enhver tid kreves det at løsningen som klubben benytter til medlemsregistrering er integrert med denne databasen. Å være integrert betyr at klubbens medlemsregister og det sentrale registeret snakker sammen. Det vil si at når det gjøres en oppdatering på et medlem i medlemsregisteret som klubben benytter, så oppdateres automatisk denne informasjonen også i det sentrale registeret.


Her kan du se en enkel illustrasjon over idrettens database, idrettssystemene og eksterne leverandører

Hvem tilbyr medlemsregister til klubbene?

Det finnes flere leverandører, men først og fremst ønsker vi å informere om at NIF tilbyr en kostnadsfri medlemsløsning til klubbene kalt KlubbAdmin. Her får klubben en brukervennlig og sikker nettbasert løsning for medlemsadministrasjon.

KlubbAdmin

KlubbAdmin tilbyr blant annet følgende funksjonalitet:

  • Integrasjon med idrettens øvrige løsninger
  • Enkel kommunikasjon med medlemmene via e-post eller SMS
  • Utsendelse av elektroniske betalingskrav med det rimeligste alternativet for online betalingsløsning
  • Enkel innmelding/utmelding for medlemmene via Min idrett
  • Samordnet rapportering

Du kan lese mer om KlubbAdmin her


Andre leverandører av medlemsregister

I tillegg til KlubbAdmin finnes det andre leverandører som tilbyr løsninger som er godkjente. Det vil si at disse leverandørene har en avtale med NIF som gjør at løsningen de tilbyr er integrert med NIF sin database. Se oversikten nedenfor over hvilke andre leverandører som tilbyr medlemsregister.

Hjemmeside

Det er enkelte av leverandørene som har en integrasjonsavtale med NIF om medlemsregister som også tilbyr hjemmesideløsninger. Dere kan lese mer om dette her

Klubben er ikke forpliktet til å velge en av disse leverandørene, men står helt fritt til å velge i markedet av hjemmesideløsninger. Se oversikten nedenfor for informasjon om hvilke leverandører som tilbyr hjemmesideløsning.

Hva skal jeg velge?

Dersom dere ikke velger KlubbAdmin så må dere være sikre på at dere velger en leverandør som har en integrasjonsavtale med NIF. Husk at det kun er de leverandørene som er oppgitt i vår oversikt som pt har denne integrasjonen. Dette gjør at dere kan være trygge på at løsningen oppfyller NIFs krav om elektronisk medlemsregister.


Når det gjelder hjemmesideløsning står klubben fritt til å velge løsning. Her ligger det ingen føringer fra NIF sin side, noen anbefalinger finner du her. Dere må selv undersøke markedet og velge en løsning som dekker klubbens behov.

Godkjente løsninger: Se illustrasjonen nedenfor og tabell for sammenligning lenger ned.

Leverandører som er integrert med NIF

Notis Her finner du en fullstendig tabell som viser hvilke leverandører som har en medlemsintegrasjon med idretten

Oversikt over samarbeidspartnere

Mer informasjon

Ønsker dere mer informasjon om KlubbAdmin så kontakt gjerne Support på support@idrettsforbundet.no eller tlf 21 02 90 90.