KlubbAdmin 5.7

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

KlubbAdmin 5.7 lanseres tirsdag 16. juni og inneholder feil-fikser i medlemssystemet.

KlubbAdmin medlemssystem

Ved innlogging til ka.nif.no, vil det ligge en melding om at denne versjonen skal legges ned fra 31.12.2020.

KlubbAdmin som medlemssystem skal IKKE legges ned, men det betyr den eldste versjonen av KlubbAdmin skal avvikles. NIF Digital har tilbudt både ny og gammel løsning side om side i dagens KlubbAdmin-portal. Fra og med 01.01.2021 skal alle idrettslag som benytter KlubbAdmin som medlemssystem, bruke den nye versjonen.

De samme medlemsdata er tilgjengelig, og du vil finne betalingskrav utstedt i gammel versjon i den nye versjonen. Det er også mulig å kreditere og purre på krav fra gammel løsning. Du behøver ikke foreta deg noe ved overgang til ny løsning. Benytt toppmenyen for navigering.


Feilfiks

  • Filteret for unntak kan nå kombineres med å bla nedover i organisasjonsstrukturen i venstremenyen. Står du på en gren viser filteret de unntakene som er registrert på grenen.
  • Det er nå mulig å kreditere treningsavgifter og andre avgifter fra gren-nivået.
  • I fakturasøket har vi rettet en feil som gjorde at søk på fakturadato fra - til ikke tok hensyn til til-datoen.

Annet

  • Bilagsrapporten tar nå med seg alle undergrupper/ grener ved eksport fra klubb-nivå.
  • I faktura-historikken er det implementert send fakturakopi og krediteringer, slik at det fra fakturasøket er mulig å se når og til hvem det ble sendt kopi eller kreditering
  • Det er lagt inn flere skillelinjer mellom utvalgene i "opprett utvalg", slik at det er enklere å se hvilke utvalg som hører til hvor i strukturen (klubb-gruppe-gren).