KlubbAdmin 5.4

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

KlubbAdmin 5.4 slippes onsdag 11. mars og inneholder ny funksjonalitet og feilfikser i idrettens medlemssystem, samt oppdateringer til årets Samordnet rapportering.

Samordnet rapportering

 • Viktig! Alle idrettslag som skal søke om mva-kompensasjon må være registrert i frivillighetsregisteret. I Samordnet vil det nå være en sjekk på om idrettslaget er registrert her for å kunne gå videre i søknadsskjemaet. For de som ikke ligger registrert i frivillighetsregisteret så må dette gjøres før man kan sende inn mva søknaden. For de som ikke er registrert kan man gå inn på organisasjon - andre opplysninger til BRREG og huke av for at man vil bli grasrot-mottaker og så sende endringsmeldingen til BRREG.
 • Avgrensningspunkter synlige for alle idrettslag. For alle som skal søke om mva-kompensasjon så vil man uavhengig om man har over eller under 5 millioner i brutto driftskostnader ta stilling til de 5 avgrensningspunktene i søknaden.
 • Endret status på søknader under 5 millioner fra "godkjent" til "registrert".

Feilretting samordnet

 • Rettet en feil som gjorde at det så ut som man fikk valideringsfeil ved lagring av BRREG fanen i Samorndet.

Idrettens medlemssystem

 • Send faktura på nytt - Ny funksjonalitet for de som ønsker å sende en fakturakopi til medlemmet. Kan kun sendes til betalingskrav som ligger til forfall eller har forfalt og må ikke forveksles med purringer.
 • Krediter betalte 0,- krav i løsningen - Idrettslaget kan nå kreditere 0,- fakturaer (som er stemplet som betalt) i fakturasøket.
 • Ved fakturering av enkle varelinjer (ikke prismatrise) så vil personer med unntak ikke tas med i faktureringen såfremt ikke tilsvarende avgift på unntaket også er valgt med i grunnlaget.
 • Distribusjon - send melding (sms/ Epost).
 1. Rettet en feil som gjorde at sendinger med mer enn 1000 mottakere måtte deles opp i flere utsendinger.
 2. Rettet en feil som gjorde at mottakerlisten så mye mindre ut enn det reelle antall mottakere faktisk var i sendingsloggen.
 3. Lagt til leveringsrapport på utsendelsene slik at idrettslaget vet hvem som har mottatt sendingen.

Feilretting idrettens medlemssystemer

 • Rettet en feil i eksport av fakturaer fra fakturasøket. Denne jobben så ut til å kjøre ferdig, men brukeren fikk aldri noen fil.
 • Rettet en feil som gjorde at man kunne fakturere samme person den samme treningsavgiften flere ganger.
 • Rettet en feil som gjorde at medlemmer som var fakturert familiekontingent i gammel løsning også kunne få en familiekontingent i den nye løsningen.
 • Rettet en feil som gjorde at bedriftsidrettslag ikke fikk fjernet bedriftsiderettsgrupper fra oppsettet.
 • + Flere mindre endringer.