KlubbAdmin 3.3

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

KlubbAdmin 3.3 blir lansert 28.02.2018 og inneholder primært endringer i brukergrensesnittet i Klubbadmin og funksjonalitet i samordnet søknad og rapportering.

Innhold portal

  • Tilpasninger til mobilvisning
  • Universell utforming som gjør at alle elementer i alle løsninger i KlubbAdmin portalen tilfredsstiller kravene til universell utforming.
  • Tilpasning slik at alle særforbund nå kan ta i bruk medlemsløsningen

Innhold Samordnet rapportering

  • NYHET - Medlemseksport pr 31.12

Det er mange som har ønsket seg en oversikt over medlems og aktivitetstallene pr 31.12 som danner grunnlaget for rapporteringen som skal gjøres til NIF. Under menypunktet Søknad/ rapportering finner dere nå en eksport av medlems og aktivitetstall for idrettslaget. Merk at idrettsskole må tas ut når man er innlogget som idrettsskole.

  • Validering av orgnummer under kontakt/ detaljer for de som ikke har orgnummer og ønsker å legge til.
  • Validering på at årsmøteprotokoll er vedlagt og samsvarer med innrapportert styre i samordnet rapportering. Det er viktig at det styret som legges inn under styre og ledelse i samordnet rapportering stemmer overens med det styret som rapporteres til Brønnøysund i årsmøteprotokollen. Dvs, ligger det 8 medlemmer i styret i årsmøteprotokollen, så må det legges inn 8 medlemmer i styret under samordnet også. Dere vil måtte bekrefte at innlagt styre stemmer overens med det som rapporteres i årsmøteprotokollen før innsending.


Se forrige release KlubbAdmin 2.2