KlubbAdmin 2.3

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Releasen blir sluppet onsdag 14 desember kl. 12 og inneholder endringer og feilrettinger i medlemsadministrasjon.

Medlemsadministrasjon

Ny funksjonalitet

 • Mulighet for å konfigurere varsling ved nye medlemssøknader fra Min idrett og MIA (Min idrett på mobil). Under innstillinger i medlemssystemet kan dere nå velge å krysse av for om dere ønsker å bli varslet når det kommer nye medlemssøknader. Enten på epost, sms eller begge deler (sms koster 0,39 kr pr melding). For å ikke gjøre strukturen for komplisert vil alle medlemsansvarlige bli varslet ved ny søknad (Ved ny søknad til f. eks grenen langrenn vil da medlemsansvarlig i gren, gruppe og klubb bli varslet, men ikke medlemsansvarlige i andre grupper).
 • Nytt spesialfilter under fakturaloggen - I fakturaloggen vil dere nå kunne finne spesialfilter medlemmer uten epost slik at det skal bli enklere å finne og skrive ut en faktura til disse.
 • Kunne sette ny forfallsdato ved purringer - I veiviseren under purringer kan dere nå fritt sette en ny forfallsdato for purringen.
 • Meld inn funksjonalitet - Vi har lagt til rette for to nye muligheter for aktivering av utmeldte medlemmer
 1. I tabellen kunne markere X-antall medlemmer, trykke på knappen flere valg og meld inn. Da opprettes det kun medlemskap i Idrettslaget
 2. Klikke på navnet på vedkommende slik at profilkortet spretter opp. Klikk på aktiver medlemskap og dere får muligheter til å fylle på detaljer på medlemmet som f. eks. gruppe/ gren, detaljer, utvalg osv.
 • Meld ut direkte fra utvalg - Dette må ikke forveksles med fjern fra utvalg. Som medlemsansvarlig i klubb (ikke gruppe eller gren) vil dere kunne melde medlemmer helt ut av idrettslaget direkte fra utvalgene. Når dette gjøres vil dere også få spørsmål om hva som skal gjøres med eventuelle utestående betalingskrav på medlemmet.
 • Opprett familierelasjoner uten krav om familiekontingent - tidligere måtte man benytte seg av fakturamodulen og ha en kontingent av typen familie for å kunne sette sammen familierelasjoner i medlemsregisteret. Dette er nå fjernet slik at alle kan opprette familierelasjoner uavhengig av om man benytter fakturering eller ikke.
 • Eksport - lagt til en kolonne i eksporten hvor dere kan se om medlemmet har verifisert seg med fødselsnummer i Min idrett eller ikke.

Endring i funksjonalitet

 • Varsling når man forsøker å fakturere på en periode som er utløpt. Ved overgang til nye perioder for fakturering kan det være fort gjort å klikke seg inn på en gammel periode. Når man forsøker å fakturere en utgått periode så vil man bli varslet om dette.
 • Send melding (epost, sms, brev og etiketter) - her har vi endret funksjonaliteten til å i første omgang ikke legge med foresatte i listen. Istedet vil man bli spurt om det ønskes å legge til når man trykker på knappen send melding.
 • Eksport - Lagt til mer informasjon om medlemmet, spesielt for gruppe/ gren, medlemsdetaljer og utvalg ved eksport fra medlemsutvalg.
 • Eksport - Lagt til gruppe/ gren informasjon om medlemmet ved eksport fra gruppe og gren.
 • Spesialfilter - medlemmer som ikke er med i noe utvalg. Dette tok tidligere hensyn til hvor du stod i organisasjonsstrukturen. Dette har vi nå fjernet slik at dette filteret kun lister ut medlemmer som ikke ligger i noen utvalg under hele idrettslaget (inklusiv grupper og grener).
 • Meldinger - nye medlemssøknader. Vi har fjernet muligheten for å kunne legge til detaljer på medlemmer som har søkt om medlemskap. Årsaken er at man uansett ikke kom videre med behandlingen av medlemmet om man la til detaljer eller utvalg ettersom dette krever at medlemmet faktisk er innmeldt før dette kan settes. Her vil vi i fremtiden se på alternative måter å løse dette på.
 • Eksport - mer informasjon om foresatte. Når man velger å eksportere foresatte så vil man nå få med epost og mobilinformasjon på de foresatte.
 • Eksport - Fjernet 1 raden i eksporten. Vi har fjernet den første raden i eksporten hvor det lå klubb og datoinformasjon om eksporten. Dette har vi heller flyttet til filnavnet og lagt på sorteringsknapper i alle kolonnene.
 • Feilmelding i kollapset modus i personveiviseren - I enkelte tilfeller kan det ligge feil format på telefonnummer eller postnummer under perosninfo uten at man ser dette når man er inne på endre/ detaljer på et medlem. Nå viser vi en feilmelding i kollapset modus for personinfo slik at det skal være lettere å se hvor feilen ligger når man forsøker å lagre informasjon på et medlem.
 • Endring av navn eller beløp på en varelinje under fakturainnstillinger - Ved endring av beløp eller navn på en varelinje så slettes den tidligere varelinjen, mens en ny opprettes. Man har da ikke fått noe spørsmål om hva som skjer med ubetalte krav på denne varelinjen. Vi har nå lagt opp funksjonalitet slik at man kan velge å kreditere ubetalte krav på varelinjen eller ikke og gjort det generelt mer synlig at man faktisk sletter varelinjen og oppretter en ny ved denne typen endring.

Feilrettinger

 • Rettet feilen som gjorde at medlemmer over 100 år ikke var synlige i registeret.
 • Rettet feilen som gjorde at man ikke kunne registrere æ, ø og å under epost avsender i fakturainnstillinger.
 • Rette feilen som har gjort at enkelte har fått beskjed om feil format på postnummer.
 • Rettet feilen som gjorde at det var mulig å sende purring til et medlem med en passiv familietilknytning (dvs at medlemmet er meldt ut av den gjeldene familierelasjonen).
 • Rettet feilen som gjorde det mulig å fakturere et medlem to kontingenttyper i samme periode. Dette inntraff tidligere om man hadde slettet en varelinje og valgt å ikke kreditere de kravene som lå på varelinjen. Denne feilen er utbedret slik at det ikke vil være mulig å fakturere disse medlemmene en ny kontingent innenfor samme periode.

Se innholdet i forrige release.