KlubbAdmin 2.1

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

MedlemsAdministrasjon 2.1 kommer tirsdag 14 juni kl 12:00 og inneholder endringer, feilrettinger og stabilisering i MedlemsAdmin (tidligere KlubbAdmin).

MedlemsAdministrasjon

Endringer i eksport av medlems og betalingsinformasjon

Nå kan du selv velge hvilke felter du ønsker å eksportere til Excel. Når du nå trykker på eksport-knappen så får du en pop-up som gir deg mulighet til flere valg i eksporten. Velg de feltene du vil ha med og trykk eksporter.

 • Er tilgjengelig for personer, utvalg og fakturahistorikk.
 • Du kan nå også krysse av for kun enkelte i personsøket og eksportere disse.

Betalingshistorikk

 • Endret litt på utseende på betalingshistorikk.
 • Lagt på organisasjonsnummer på fakturaen fra Klubb.
 • Lagt lenke til Buypass Payment Manager (BPM) fra MedlemsAdmin.
 • Lagt til felt for rabatt i betalingshistorikken. I BPM (Buypass Payment Manager) har man mulighet for å legge til en rabatt på et betalingsoppdrag som vises i MedlemsAdmin.

NB: Rabatten er det kun mulig å tildele fra BPM. Den vil kun oppdateres om restbeløpet betales via kid/ocr.

 • Ny status Ukurant. I filtreringen under avgrens faktura kan du nå velge status ukurant. Denne viser alle betalingsoppdrag som enten har for mye eller for lite betalt og som havner under manuell behandling i BPM. Alle betalingsoppdrag som har denne statusen i MedlemsAdmin må fortsatt behandles i BPM, men nå er det enklere for medlemsansvarlig å se hvilke medlemmer det gjelder.

NB: Beløpet som er innbetalt vil ikke oppdateres i MedlemsAdmin inntil videre, men dere vil se hvilke personer det gjelder.

 • Medlemsansvarlig kan nå velge å fjerne haken for automatisk utsendelse av epost i forbindelse med fakturering. Når dette valget fjernes er det da naturlig nok ikke mulighet til å velge betalingskrav (PDF med KID) som vedlegg i eposten.
 • Lagt til valget for KID-faktura til mottakere uten epost i purre-veiviseren.
 • Vise betalt/ ikke betalt pr utvalg i fakturahistorikken. Under avgrens faktura i venstremenyen kan man under organisasjon nå velge egendefinerte utvalg og se status på betalinger på medlemmene.

NB: Dette gjelder foreløpig kun på egendefinerte utvalg opprettet under Klubb og Gruppe.

Sms/ epost sendes flere ganger til samme person

 • Det er gjort noen grep for å forhindre at sms og epost sendes mange ganger til et medlem grunnet registrerte foresatte og/ eller familierelasjoner. Dette betyr at i mange tilfeller så minsker vi antall utsendinger der det er samme mottaker-adresse, men vi løser ikke dette for bl.a. familierelasjoner. Videre utbedringer er nødvendig og vil prioriteres i fremtidige releaser.

Nye spesialfilter for medlemmer uten e-post adresse og de som ikke er med i et utvalg

 1. Medlemmer uten epost adresse
 2. Medlemmer som ikke er med i noe utvalg

Bruker du spesialfilteret for de som ikke er med i noe utvalg fungerer dette på følgende måte:

 • Klubb - Søker kun i utvalgene under klubben (Tar ikke med gruppe/ gren og egendefinerte utvalg under her).
 • Gruppe/ gren/ egendefinerte utvalg - Søker blant utvalgene under det utvalget du har definert i søket.

Personinformasjon

 • For de medlemmene som har verifisert sin profil med fødselsnummer i Min idrett så vil det ikke lenger være mulig for medlemsansvarlig å endre på kjønn eller fødselsdato.
 • Det legges til primær telefon og primær epost adresse på de medlemmene som har verifisert seg med fødselsnummer i Min idrett. Dette er epost og tlf som kun kan endres av personen selv via Min idrett.
 • Synliggjort "tidligere" medlemsdetaljer på utmeldte medlemmer.

Feilfikser

 • Rettet feilen som gjorde at du ikke fikk sendt sms til personer som hadde registrert mobilnummer med space.
 • Rettet feilen som gjorde at du ikke fikk sendt epost med vedlegg større enn 4-5 MB.
 • Rettet feilen som gjorde at du kunne opprette medlemskap i gruppe og gren før medlemskap i Klubb.
 • Rettet feilen i fakturaloggen/ fakturaveiviseren som summerte feil beløp for medlemmer i en familierelasjon.

Bedriftsidretten

 • Rettet feilen som gjorde at man kunne velge avsluttede grener under innstillinger for bedriftsidrettslag.
 • Rettet feilen som gjorde at epost ikke ble sendt ved godkjenning/ avslag på medlemsøknad til bedriftsidrettslaget.

Andre endringer

 • Lagt til ny flettekode for epost utsendelser slik at mottaker står listet i utsendingen (F. eks. Hei Ola Nordmann).
 • Endret meldingen som kommer opp når du sender ut en gratis medlemskontingent.
 • Lagt på en pop-up melding når du purrer på et betalingsoppdrag som enda ikke har forfalt.

Se innholdet i forrige release. | Se innholdet i neste release.