KlubbAdmin 1.4

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

KlubbAdmin 1.4 slippes natt til 24. juni 2014 og er en vedlikeholdsrelease der over 30 små og store endringer og feilrettinger inngår.

Ny funksjonalitet

Distribusjon fra fakturalogg

Man kan nå bruke fakturaloggen som grunnlag for distribusjon. Det betyr at du f.eks. kan sende e-post eller SMS til medlemmer basert på betalingsstatus eller avgiftstype. Søk for eksempel opp forfalte betalingskrav og send en vennlig påminnelse uten at det registreres som en purring. Denne funksjonaliteten benytter selvsagt den nye sendemodulen som ble introdusert i KlubbAdmin 1.3.

Hurtigetablering av familierelasjon

Opprettelse av familierelasjoner kan oppleves som noe tungvint, når man må gjennom tre-fire trinn for å søke opp og knytte samme medlemmer. Nå kan vi tilby "ett-klikks"-hurtigetablering, der man kan markere to eller flere medlemmer i lista og koble dem sammen i én enkel operasjon. Funksjonaliteten er naturligvis kun tilgjengelig i klubber som bruker familiekontingent.

Endringer og feilrettinger

Person/medlemsregister

 • Ved registrering av nytt medlem/ny person foretas det som kjent en duplikatsjekk mot eksisterende medlemmer i idrettens databaser. I lista over mulige duplikater viser vi nå informasjon om personer som har foretatt verifisering av persondata med fødselsnummer. Disse personene blir dessuten prioritert høyest i lista, slik at man enklere kan velge relevante personer.
 • Ved registrering av nytt medlem har det lenge vært slik at hvis man har valgt en eksisterende person og deretter redigert person/kontaktinfo på denne (f.eks. lagt til telefonnummer eller rettet e-postadresse), har ikke disse endringene blitt lagret, og man har vært nødt til å åpne persondetaljer og registrere endringene på nytt. Denne feilen er endelig rettet!
 • Da vi introduserte ny sendemodul i forrige versjon av KlubbAdmin, snek det seg dessverre med en feil ved utsendelse av e-post. Hvis man velger å sende fra klubbens adresse, er det allikevel brukerens adresse som vises som "sendt fra". Denne feilen er nå rettet.

Faktura

 • Det er gjort ytterligere jobb under panseret for å forbedre hastigheten på purring og spesielt kreditering.
 • Det har tidligere vært slik at betalingskrav har fått status Forfalt samme dagen som forfallsdato. Dette settes nå ikke før dagen etter i visninger og rapporter.
 • Oversikt-seksjonen i faktureringsveiviseren har summert feil i enkelte tilfeller. Bl.a. er alle medlemmene i en familie talt opp for seg, og summeringen har heller ikke tatt hensyn til mottakere som av ulike årsaker ikke skal/kan motta aktuell avgift. Disse to feilene er nå rettet.
 • Problemer med feil visning ved bytte av undergrupper i fakturasøket er rettet.
 • E-postvarslingene som sendes ut ved fakturering og purring inneholder nå klubbens navn, slik at mottakere lettere kan vite hva e-posten dreier seg om.
 • Linjeskift man har lagt inn i klubbens standardtekster for fakturering/purring er tidligere ikke tatt hensyn til, dette er nå fikset.
 • Hvis man fjernet personer fra lista over medlemmer man skulle purre, ble disse allikevel purret. Dette er rettet.
 • Generell oppussing av fakturerings-, purring- og krediteringsveiviserne, når det gjelder tekster og knapper.

Innstillinger

 • Det er gjort en rekke forbedringer på "Roller og tilgang", slik at denne er mer robust og lettleselig enn tidligere.


I tillegg er det gjort en håndfull mindre tilpasninger, endringer og feilrettinger.