Kart

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan du teste webdelen: https://wp.nif.no/PageMap.aspx

Kart-webdelen er koblet sammen med webdelen for Organisasjonssøk. Ved å klikke på et fylke listes alle organisasjoner i fylket opp.

Konfigurasjon via url-parameter

Man kan konfigurere kartet ved hjelp av url-parametere.

int Kommentar
SFID Med dette parameteret kan man definere hvilket særforbund søket skal avgrenses til. Hvert særforbund har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/SFID. Om man benytter SFID i url-en til kart-webdelen vil url-en til Organisasjonssøket inneholde parameteret OrgType=6 (Gruppe for særidrett), som betyr at det er Grupper for særidrett som hentes frem i organisasjonssøket når man klikker på et fylke.

int betyr at verdien må være et helt tall.

Eksempel: Link til kartet med denne url-en https://wpdev.nif.no/PageMap.aspx?sfid=366 Klikk på Hedmark fylke, linken til organisasjonssøket ser da slik ut https://wpdev.nif.no/PageOrgAvansert.aspx?AutoSearch=true&ShowSearchPane=False&ShowInfoPane=False&ShowLinkPane=True&RegionId=1000020&SFID=366&OrgType=6. Denne url-en vil hente frem alle Grupper for særidrett i Hedmark fylke innenfor særforbundet Friidrett.

ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.

Kart.PNG


Tilbake til startsiden for Webdeler