KA beta versjon 0.6

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Beta versjon 0.6 ble lansert 21 mars 2018 og inneholder ny funksjonalitet og feilrettinger i beta versjonen.


Nyheter idrettslag

 • Nytt medlem - Nå er det mulig å kun søke på mobilnummer eller epost for å søke frem et medlem i tillegg til for og etternavn. Gjør jobben med å finne person mye enklere.
 • Reaktivering av passive medlemmer. Du kan nå åpne personalia og gruppe/ gren/ utvalg-fanen på utmeldte medlemmer og reaktivere medlemskapet herfra.
 • Lagt til funksjonalitet for at medlemskap som avsluttes av medlemsansvarlig under medlems-søket eller fra fanen gruppe/ gren/ utvalg ikke skal generere melding under varsler da disse allerede er behandlet.
 • Lagt til organisasjons-sti (breadcrumbs) og teller for antall markerte medlemmer i søket. Også mulighet til å fjerne alle merkede.
 • Masse-kreditering og purringer er gjort mer robust.
 • Innstillinger - mulighet til å sette opp varsling ved nye medlemsøknader.
 • Synliggjøring av at et medlem er utmeldt. Utmeldte blir markert med egen farge og tekst på profilkortet.
 • Mulighet for å legge til utmeldt kolonne i medlemsøket.

Nyheter Særforbund

 • Kan nå søke opp en eller flere klubber og administrere medlemmene i disse.
 • Spesialfilter - medlemmer som ikke er fakturert.
 • Lagt til tilbakeknapp når man er inne på gruppe/ gren/ utvalg fanen som gjør at man enkelt kommer tilbake til klubbsiden.

Feilrettinger

 • Rettet feilen som gjorde at medlemseksporten kom ut uten innhold
 • Rettet en feil som gjorde at innholdet i kolonnene i eksporten ikke stemte overens med overskriften
 • Rettet en feil i spesialfilteret medlemmer uten epost i fakturaloggen
 • Rettet en feil som gjorde at kontingentstatus ikke ble oppdatert riktig i medlemsøket
 • Rettet en feil i spesialfilteret medlemmer som ikke er fakturert
 • Rettet en feil som gjorde at gamle avsluttede medlemskap dukket opp under varsler - ingen gruppetilhørighet.