KA beta versjon 0.4

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

KA beta versjon 0.4 blir lansert onsdag 28.02.18 og inneholder ny funksjonalitet og feilrettinger i beta versjonen.

Ny funksjonalitet Idrettslag

 • Mulighet til å ta ut medlems eksport pr 31.12 som grunnlag for rapportering til NIF. Eksporten nås ved å gå til menypunktet søknad/ rapportering og medlemskeksport 31.12
 • Meld ut knapp - Du kan markere personer i medlemstabellen og klikke på knappen meld ut.
 • Marker som duplikat - Du kan nå enkelt markere to eller flere personer som duplikater ved ett enkelt tastetrykk.
 • Mulighet til å se datoer på alle betalingskrav i fakturaloggen (til forfall, forfalt, betalt, purret, kreditert)
 • Purring - mulighet til å sende purring fra fakturaloggen
 • kreditering - mulighet til å kreditere fra fakturaloggen
 • Filtrering på avgiftstype i fakturaloggen. Sorter på medlemskontingent, treningsavgift eller andre avgifter.
 • Spørsmål om kreditering av betalingskrav ved utmelding fra gruppe/ gren/ utvalg
 • Varsler - tilgang til å se nye medlemssøknader, avsluttede, ingen gruppetilhørighet, automatisk innmeldt og avgått ved døden.
 • Nytt filter i fakturaloggen - Refundert. Når man refunderer hele beløpet til et medlem via Buypass Payment Manager så får man disse opp i filteret Refundert i fakturaloggen.
 • Mulighet til å sette opp varsling på epost eller sms til medlemsansvarlig ved nye medlemsøknader.

Ny funksjonalitet Særforbund

 • Tilgang til kompetansefilter under medlem.
 • utbetalings eksport
 • Eksport over Bladabonnenter med betalingsstatus

Feilfikser

 • Rettet en feil som gjorde at betalingskrav som ikke hadde forfalt fikk forfalt-status
 • Rettet en feil som gjorde at du ikke kunne endre betalingsfrist under faktura-wizarden som gjorde at du ikke kunne velge betalingsfrist under 14 dager.
 • Rettet en feil i ukurant filteret

Kjente feil

 • Sortering på familiekontingent fungerer ikke i fakturaloggen.
 • Spesialfilter - Medlemmer som ikke er fakturert fungerer ikke.
 • Medlemseksporten viser ikke data i riktige kolonner.
 • Eksport over medlemmer pr 31.12 som grunnlag for registrering til Samordnet søknad og rapportering fungerer ikke. En fiks her vil komme relativt raskt på plass.

Se forrige release KA beta versjon 0.3