KA beta versjon 0.14

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Lanseringen kommer 26 februar og inneholder feilfiks og ny funksjonalitet i KA beta versjonen.

Endring i oppsett av gruppe og gren

NB gjelder kun beta versjonen! Vi har i denne perioden flyttet mye av funksjonaliteten fra gruppe til gren. For dere som medlemsansvarlige så betyr dette følgende: Har dere f. eks tilgang til skigruppen eller fotballgruppen så må dere heretter opprette en medlemsansvarlig-rolle på grenen i stedet. I praksis kan dette bety at man setter opp innstillinger for grenen langrenn eller futsal i stedet for på gruppene ski og fotball. Vi har flyttet mye av funksjonaliteten fra gruppen til gren, blant annet innstillinger. Det betyr at man i fremtiden vil fakturere, opprette medlems detaljer eller opprette utvalg direkte fra grenen. I de påfølgende periodene vil vi flytte resterende funksjonalitet over til grenene.

Klubben, idrettsskole og bedriftsiderettsgrupper består som de er i dag.

Ny funksjonalitet for idrettslag

 • Lenke til bedre klubb blir tilgjengelig fra hovedmenyen (egen informasjon om hva dette er publiseres på nettsiden)
 • Fakturering blir skilt ut i et eget menypunkt. Under her vil det komme nye faner

- Fakturainnstillinger, Prismatrise, unntak og avgifter

 • PDF eksempler på hvordan epost-utsendingen og fakturaen vil se ut ved fakturering. Disse finner dere som to knappevalg under fakturainnstillinger
 • Fakturaloggen gjøres tilgjengelig for medlemsansvarlig gren
 • Fra klubbnivå får man tilgang til innstillinger på underliggende organisasjon (grener)
 • Lagt inn alders sjekk på koblingen mellom foresatte og barn under relasjoner
 • Lagt inn sjekk på at en medlemskontingent ikke kan være under 100,- ved opprettelse av nye avgifter
 • Familiekontingent - Når en familierelasjon har fått en familiekontingent så vil vi ved utmelding av familiemedlemmer sjekke om det finnes utestående betalingskrav (der antallet etter endring er mindre enn to) og be medlemsansvarlig kreditere denne før relasjonen kan oppløses.
 • Nytt spesialfilter som lar dere filtrere på medlemmer som har fremvist politiattest
 • Endret epost avsender ved behandling av nye medlemsøknader til å hente organisasjonens epost adresse
 • Lagt til lisens og kompetansefilter når medlemsansvarlig er innlogget på gren. Det skal her være mulig å søke lisenser og/ eller kompetanse tilknyttet særforbundet grenen er medlem av. Funksjonaliteten kan legges til ved hjelp av tannhjulet i venstremenyen under medlemmer
 • Editering av politiattester er kun mulig for vedkommende som har rollen/ funksjonen ansvarlig politiattest
 • Lagt til beskrivelsen av orgsniasajonsledd når man er inne på gruppe/ gren/ utvalg på profilkortet
 • Ny knapp opprett utvalg tilgjengelig i organisasjonsstrukturen fra venstremenyen
 • Det er nå mulig å tildele en medlemdetalj på flere medlemmer samtidig. Marker personer og finn tildel medlemdetalj fra verktøylinjen (dropdown)
 • Flytt av innstillinger fra gruppe til gren. Dere vil nå finne alle generelle innstillinger på gren og ikke gruppe. All aktivitet som tidligere befant seg i gruppen, skal nå betjenes fra gren-nivået. Det betyr også at man må tildele seg selv rollen medlemsansvarlig gren. Idrettsskole og bedriftsidrettsgrupper består som de er i dag.
 • Mulighet for idrettslaget til å opprette egne unntak til bruk i fakturering. Unntak kan i idrettslaget f. eks. være æresmedlemmer, støttemedlemmer eller familiemedlemmer. Når unntakene er opprettet kan de defineres pr medlem og benyttes som grunnlag for fakturering, der medlemmet skal ha en annen pris enn standard ved fakturering av medlemskontingent. Funksjonaliteten kan også benyttes for å definere unntak på grenene, f. eks barn av trener, søskenmoderasjon osv. Unntakene knyttes senere opp til et produkt som skal/ kan faktureres. Fyldigere veiledning vil komme når fakturering også er å plass etterhvert.

Feilfikser

 • Rettet en feil med validering på tall i medlemsdetaljer i venstremeny-filteret
 • Rettet en feil med aktive/ passive filteret i venstremenyen
 • Rettet en feil som gjorde at man ikke fikk avsluttet utøverfunksjoner hvor personen manglet epost adresse under GDPR menypunktet
 • Rettet en feil med datoformatet i politiattest-opprettelsen
 • Rettet en feil i Excel eksporten hvor det ble listet ut utvalg for flere organisasjoner enn det idrettslaget brukeren er innlogget som
 • Rettet en feil som gjorde at man ikke fikk oppdatert styre og verv
 • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å klikke på de forskjellige tab'ene under innstillinger (gjelder kun Firefox)
 • Rettet en feil som gjorde at man kunne plassere utmeldte medlemmer i utvalg

Endringer for særforbund

 • Mulighet for å sortere bladeksporten pr år
 • Fikset en feil med visning av medlemskap der medlemmet først er meldt ut og så inn igjen i klubben