KA beta versjon 0.12

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Beta versjon 0.12 blir lansert 22 november og er en relativt stor release med ny funksjonalitet, bug fix og sikkerhet og ytelses endringer (primært under søk og filtrering i venstremenyen).


Ny funksjonalitet Idrettslag

 • Mulighet for å legge til foresatte eller opprette familierelasjoner via profilkortet til medlemmet. Dere vil finne begge deler under samme tab i profilkortet.
 • Mulighet for å registrere familierelasjoner direkte fra medlemstabellen.
 • Endring av oppsett under grener er flyttet til klubben sine innstillinger. Her vil man kunne sette opp alle nye aktive grener (eller legge ned grener) for alle grupper. Dette er starten på å endre og flytte all funksjonalitet fra idretts-grupper til gren.
 • Generelt tab'en er fjernet fra innstillinger. Logo er lagt under fakturainformasjon og varslinger er lagt under medlemskap.
 • Mulighet for å trigge samtykke epost direkte fra profilkortet. Dato for sist utsendt vil også stemples.
 • Mulighet for å sende samtykke-epost til flere. Denne knappen er kun aktiv når filter for manglende samtykke er benyttet i venstremenyen.
 • Innlogget som gruppe/ gren kan du se medlemsdetaljene til klubben på profilkortet.
 • Mulighet for å laste ned medlemskort fra profilkortet til medlemmet.
 • Mulighet for å opprette medlemsdetaljer fra klubb og gruppe.
 • Mulighet for å sette opp tilgang til medlemssystemet til medlemmer av idrettslaget under innstillinger.
 • For særidrettsklubber som kun har en gren så vil vi ved oppsett av medlemskap på en person default sette på haken for medlemskap i grenen.
 • Mulighet for å plassere medlemmer i utvalg direkte fra medlemstabellen.
 • Ny tab på profilkortet som viser reskontro på medlemmet. Dette betyr at vi viser alle betalingskrav utstedt på medlemmet fra klubben. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og andre avgifter.
 • Ved purringer vil du nå både få opprinnelig og ny betalingsfrist på pdf-fakturaen fra klubben.
 • Ved utmelding kan du på profilkortet kunne se hvem som har meldt vedkommende ut av idrettslaget. Utmeldingen stemples også med dato.
 • Ved eksport av data fra utmeldte vil du kunne se dato og person som har meldt vedkommende ut.
 • Knappen meld inn på nytt er kun aktiv og kan velges når man står i utmeldte visning.
 • Knappen meld ut er kun aktiv og kan velges når man står i aktive visning.
 • Varsler: Klubben har nå fått en ny tab hvor dere kan se utmeldinger fra gruppene.
 • Det er nå mulighet for å sette opp varsling ved utmelding. Følger samme prinsipp som ved innmelding og man vil få en epost/ sms/ push varsling, alt ettersom hvilke oppsett som er valgt.
 • Opprettet egen tab for politiattest på profilkortet til medlemmet. Her kan man sette opp hvem som har fremvist politiattest med en utløpsdato. Det vil komme flere endringer her i senere lanseringer, blant annet mulighet for å sortere på hvem som har politiattest.
 • Mulighet for å opprette, redigere og slette egendefinerte utvalg. Dette finner du under innstillinger - utvalg.

Medlemsdetaljer

 • Fra gammelt av har vi hatt liggende en del medlemsdetaljer som dere ikke har fått editert. Dette gjelder medlemsnummer, notisblokk, tilleggsinfo 1, 2 og 3 samt medlem siden. Disse detaljene har vi konvertert til egendefinerte medlemsdetaljer slik at dere kan editere eller slette disse. Der det finnes data har vi flyttet disse til de nye medlemsdetaljene. Dette gjelder både for klubben og gruppene i idrettslaget.
 • Ved opprettelse av medlemsdetaljer så vil dere finne disse i venstremenyen såfremt dere har valgt å vise medlemsdetaljer her. Det er dog viktig å merke seg at medlemsdetaljen ikke vil vises i denne listen får minst en person har fått detaljen.

Bugfixes

 • Fikset en feil i Excel eksporten som gjorde at denne tok med seg for mye data i utvalgs-kolonnen.
 • Fikset en feil i visningen av rabatt og refundert i fakturaloggen.
 • Fikset en feil som gjorde at medlemmer i bedriftsidrettslag ikke fikk velkomst-eposten fra klubben.
 • Fikset en feil som gjorde at avkrysninger i fakturaloggen "hang seg opp" og telleren økte for hver gang man huket på/ av en person.
 • Fikset en feil som gjorde at enkelte medlemmer fikk vist passive medlemskap når de likevel var aktive medlemmer.
 • Når personer blir markert døde så fjerner vi disse fra fakturaen både ved utskrift og eventuelle purringer.

Endringer særforbund

 • Fikset en feil i lisensfilteret i venstremenyen.
 • Mulighet for å redigere prismatriser som ikke er tatt i bruk.
 • Endringer i faktura-historikk slik at siden loades raskere.
 • Fikset en feil i medlemmer uten epost-filteret i fakturaloggen.
 • Synliggjøring av gren-medlemskap i oversikten over eksisterende medlemskap.


Se innholdet i forrige lansering KA beta versjon 0.11