ItINFO:Godkjente medlemsløsninger

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

KlubbAdmin

KlubbAdmin er en fellesportal for idrettslagene hvor de i første omgang har tilgang til å gjøre samordnet søknad og rapportering til NIF eller benytte seg av NIF sitt elektroniske medlemsystem. Begge løsningene får man, avhengig av rolle i idrettslaget, tilgang til etter innlogging med idrettens ID (Min idrett-bruker).

Alle som skal gjøre samordnet rapportering til NIF må logge seg på portalen for å få gjennomført denne, mens de som benytter seg av NIF sitt elektroniske medlemsystem også vil ha tilgang til dette i portalen. Pålagte krav til oppdatering av medlemsinformasjon og organisasjonsdata er basert på forskrift vedtatt av idrettstyret, med utfyllende bestemmelser. De finnes her:

Forskrift

Utfyllende bestemmelser


Godkjente elektroniske medlemssystemer

NIF har godkjent følgende leverandørers systemer for føring av elektronisk medlemsregister i idrettslag. Alle systemer er integrert med betalingsløsninger.

Løsning Leverandør) Status
123Klubb KX Products AS Godkjent
Deltager.no Deltager AS Godkjent
Focus.Net Team Data System AS Godkjent
IdrettenOnline Bloc AS Godkjent
MedlemsAdministrasjon i KlubbAdmin NIF Godkjent
MedlemsNett SR Bank Godkjent
Rubic Member Rubic AS Godkjent
StyreWeb Effektus AS Godkjent
Weborg Weborg AS Godkjent *2
mfee SMS Betaling AS I prosess *1


  • 1) Selskapet har inngått med NIF, uten at integrasjonen p.t. er godkjent. Disse forventes godkjent i 1. kvartal 2017. Klubber som inngår avtale med selskapet bør for ordens skyld sikre seg i avtalen med selskapet at det er en forutsetning for avtalen at integrasjon blir formelt godkjent av NIF. Klubbmodul har trukket seg fra inngått avtale med NIF og vil dermed ikke bli en godkjent løsning.
  • 2) Selskapet har en eksisterende integrasjonsavtale som ikke er re-godkjent etter nye krav 31.12.2016, kravet for endelig godkjenning er 1.mars 2017.

Noen særforbund har fått godkjent løsninger som kan brukes til å føre et elektronisk medlemsregister for idrettslaget dersom idrettslaget kun organiserer én idrett. I tillegg er noen særforbund i prosess ift. godkjenning/ny løsning.

Særforbund (leverandør) Status
Gym og Turn (MySoft) Godkjent
Motorsportforbundet (SAS) Godkjent
Rytter (HorsePro) Godkjent
Kampsport (I prosess)
Luftsport (I prosess)
Golf (Golfbox) (I prosess)
Svømming (tryggivann.no/medley.no ) (I prosess)

Om ønskelig kan grupper i idrettslag benytte ulike godkjente systemer for medlemsadministrasjon. Data fra alle grupper samles i ISD (Idrettens Sentrale Database) og er tilgjenglelig for klubben. Eks. i forhold til samordnet rapportering i klubbportalen.

Mer om integrasjon mot idrettens sentrale databaser

Integrasjon generelt og andre integrasjoner