Integrasjonstjenester

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Beskrivelse av tjenesten

Norges idrettsforbund er åpen og inkluderende, så er også idrettens IT-systemer!

Integrasjon og stamdata

NIF IT mottar et betydelig antall spørsmål om hvilke systemer gjør hva, hvilke er integrerte med den nasjonale databasen, hvem kan integrere seg etc. over et bredt spekter av funksjonsområder. Idrettens sentrale databaser forvalter entydige stamdata om personer og skal til enhver tid tilfredsstille norsk lov og forskrifter, samtidig skal eierskap og datakvalitet sikres i alle sammenhenger hvor det utveksles data. For å sikre hele idretten god datakvalitet, forenkling og gjenbruk av informasjon på tvers er det tilrettelagt og aksepteres integrasjon mot idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister såfremt man tilpasser seg et klart definert grensesnitt og et felles regelverk.

Det er både rasjonelt og effektivt at alle de sentrale medlemsorganisasjonene IT-løsninger benytter en enhetlig tjeneste for pålogging og verifisering av medlemmer (redusere antall brukernavn/passord og påloggingsmetoder). Her arbeides det aktivt for å nå disse målene for aktivitetssystemene. Integrasjon mot idrettens nasjonale databaser er delt inn i 2 hovedkategorier a) lesetilgang og b) skrivetilgang. Alle systemer som skal integreres mot idrettens nasjonale databaser, underlegges en avtale som ivaretar føringene i Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten, og skal begrenses slik at tilgangen kun dekker avtalt behov for gitt løsning.


 • Lesetilgang - Lese ut data fra idrettens nasjonale databaser, hovedsakelig gjelder dette fag-/aktivitetssystemer som ikke utfører behandling av basis stamdata i eget system. Eksempelvis arrangementssystemer, hjemmesideløsninger, tidtakingssystemer etc. Ved lesetilgang skal stamdata ikke endres i lokalt system for så å bli eksponert videre.
 • Skrivetilgang - Fag-/aktivitetssystemer som både henter og oppdaterer data i idrettens nasjonale databaser. Eksempelvis fagsystemer, lisenssystemer, medlemssystemer m.v. Alle systemer som endrer eller oppdaterer basis stamdata må ha integrasjon med skrivetilgang

Hovedårsaken til at en integrasjon mot idrettens nasjonale databaser er underlagt strenge regler er sikkerhet og eierskap til data og ikke minst, å sørge for at et medlem ikke registreres mer enn en gang (duplikatproblematikk).

Det er mulig å integrere ved bruk av:


Det er mulig å synkronisere:

 • Personinformasjon
 • Organisasjonsinformasjon
 • Funksjon (medlemskap og verv)
 • Kompetanse
 • Påmeldinger
 • Resultater
 • Ranking
 • Lag
 • Turneringer


I tillegg kan man hente ut informasjon om:

 • Terminlister
 • Kurs
 • Idrettsarenaer
 • Lisenser

Bestilling av tjenesten?

Notis Ved spørsmål kontakt vår supportavdeling per e-post eller via telefon: 21 02 90 90Notis If you need to read this text in another language, please do copy and paste the text into Google Translate