Integrasjon Ver3 2

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

(Web servicer)
Webservice spesifikasjon:
Soap: 1.2
WSDL: 1.2/2.0
Authentication: Custom / ws-security
Encoding: utf-8
Message encoding: text
Transport: https
Binding: Custom

Legg merke til at flere av servicene har versjon V2 etter seg.
Når det er tilfelle skal du bruke versjon V2.
Den forrige versjonen av servicene har blitt beholdt i de servciene som ikke har V2 i service navnet.
Dette for at tidligere løsninger også skal være kompatible.
Med dette så ungår vi at trenger å versjonere samtlige servicer hver gang man gjør interface endrigner.
Eksempel for PHP se her: (Ver3_2 PHP).

Denne eksisterer i følgende miljø (Miljøer):


DST
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ActivityService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ActivityServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/AuthenticationService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/AuthenticationServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ConnectService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ConnectServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/CourseService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/CourseServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/DistributionService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/DistributionServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/EntryService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/EntryServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ErrorCodeService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/EventService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/EventServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/FunctionService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/FunctionServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/LicenseService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/LicenseServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/OrgService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/OrgServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/PaymentService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/PersonService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/PersonServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/PersonRelationService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/RegionService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/RegionServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ResultService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ResultServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/TestService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/TestServiceV2.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/ResultTeamService.svc
https://nswebdst.nif.no/Ver3.2/QualificationService.svc


PST
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ActivityService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ActivityServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/AuthenticationService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/AuthenticationServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ConnectService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ConnectServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/CourseService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/CourseServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/DistributionService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/DistributionServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/EntryService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/EntryServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ErrorCodeService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/EventService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/EventServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/FunctionService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/FunctionServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/LicenseService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/LicenseServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/OrgService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/OrgServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/PaymentService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/PersonService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/PersonServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/PersonRelationService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/RegionService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/RegionServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ResultService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ResultServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/TestService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/TestServiceV2.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/ResultTeamService.svc
https://nswebpst.nif.no/Ver3.2/QualificationService.svc


PROD
https://services.nif.no/Ver3.2/ActivityService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ActivityServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/AuthenticationService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/AuthenticationServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ConnectService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ConnectServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/CourseService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/CourseServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/DistributionService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/DistributionServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/EntryService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/EntryServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ErrorCodeService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/EventService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/EventServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/FunctionService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/FunctionServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/LicenseService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/LicenseServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/OrgService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/OrgServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/PaymentService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/PersonService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/PersonServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/PersonRelationService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/RegionService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/RegionServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ResultService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ResultServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/TestService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/TestServiceV2.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ResultTeamService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/QualificationService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/MatchService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/TournamentService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/VenueService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ClassService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/ExerciseService.svc
https://services.nif.no/Ver3.2/OrgTypeService.svc
Notis If you need to read this text in another language, please do copy and paste the text into Google Translate--Kim Størdal Toftner