Inntektskonto

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

KlubbAdmin godkjenner bruk av følgende konto-serier fra norsk standard kontoplan:
31xx Avgiftsfrie salgsinntekter fra kontonummer 3100 til 3199.
39xx Andre inntekter (avgiftsfrie) fra kontonummer 3900 til 3999.


Vi anbefaler at idrettslag benytter Idrettens kontoplan for serien 39xx, med følgende konto/beskrivelse:
3900 - 3909: Fri serie
3910 - 3919: Kursinntekt
3920 - 3929: Medlemskontingent
3930 - 3939: Treningsavgift
3940 - 3949: Egenandel
3950 - 3959: Turneringsinntekt
3960 - 3989: Lotteri, Bingo etc
3990 - 3999: Andre inntekter


KlubbAdmin har ikke støtte for å vise og innkreve mva (avgiftspliktig salg), er Idrettslaget mva pliktig så skal avgiftspliktig salg gjøres via eksterne systemer (økonomisystem). Idrettslaget er i dag avgiftspliktig når salg av varer og tjenester passerer kr 140 000,-
Husk, Følgende områder er fritatt for mva avgift for idrettslaget:
Salg og utleie av fast eiendom (obs, egne regler for utleie fritidsdeiendommer).
Salg av programmer/kataloger ifb med arrangementer
Salg av varer til betydelig overpris
Salg av billetter f.eks arrangementer/konserter/stevner/årskort/timeleie/greenfee/adgang/osv.
Medlems- og startkontingenter
Offentlige tilskudd
Lotterier og bingo
Gaver og sponsorater
--> Inntekter innenfor disse områdene skal IKKE regnes som en del av mva grunnlag.