Informasjon til medlemmer

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

gå til neste - Pålogging til Min idrett fra klubbens nettside


tilbake til Hvordan ta i bruk KlubbAdmin?


tilbake til hovedsiden - KlubbAdmin
Intern informasjon i klubben

Det er viktig med god informasjon til alle klubbens medlemmer/foresatte når KlubbAdmin tas i bruk. Noen medlemmer (beroende på idrett) har allerede brukt Min idrett til å melde seg på arrangement/konkurranser, betalt lisens osv. Men det er svært mange som ikke kjenner til Min idrett, og derfor trenger informasjon om hva Min idrett er. I tillegg må medlemmene få informasjon om hva ny løsning betyr for medlemmet (eller medlemmets foresatte for mindreårige). Samtidig må ikke omfanget være større enn at dette blir lest. Informasjonen kan med fordel være en del av klubbens nettsider, og som man distribuerer en mail med lenke til.

Anbefalt innhold i informasjonen

 • Innledning/fakta
  • Bakgrunnsinformasjon
  • Når ny løsning er tatt i bruk
 • Hva betyr dette for deg som medlem?
  • Min idrett som medlemmets portal
   • Brukernavn og passord
   • Innsyn og ajourhold av egne medlemsopplysninger
   • Inn- og utmeldinger av idrettslag og aktiviteter
  • Online betaling
   • Varslinger om betalingskrav og purringen kommer kun på e-post
   • Engangsregistrering som betaler i Online betaling
   • Hvordan betale med Online betaling?
 • Hvordan få hjelp?

Det anbefales en kort tekst med lenker til relevant informasjon her på itINFO.