IdrettsKurs Brukerveiledninger

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Kursmaler

Maler og oppsett

For å opprette en ny mal trykker du på følgende:

1. Maler og oppsett

2. Plusstegnet (+) til venstre


Lag ny mal.jpg


Malinnstillinger

Fyll deretter inn følgende informasjon:

1. Velg hvilken type mal du skal legge opp. For enkeltstående kurs velges "Kurs". Kurs som består av flere moduler heter "modulkurs".

2. Kursnavn(bør være så beskrivende som mulig).

3. Her angir du om malen skal våre åpen og tilgjengelig for andre, eller om bare du og ditt organisasjonsledd skal kunne bruke denne malen.


Malinnstillinger.jpg


OBS! Du må også gå gjennom resterende vinduer. Disse åpnes ved å trykke på \/ helt til høyre.


Ekspanderende vinduer.jpg


Gyldighet

Hvor lenge skal kurset være gyldig? Angi tidsperiode i måneder eller år.


Gyldighet.jpg


Innstillinger

Her skal følgende informasjon fylles ut:

1. Varighet - angi hvor mange timer det er for teori og praksis, samt hvor mange timer som er med og uten instruktør.


2. Aldersgrense for deltakelse - dersom det er aldersgrense for kurset så angis dette her. Du kan velge om det skal være kun minimumsalder, kun maksimumsalder, eller begge deler.


3. Eksamen/avsluttende prøve - her velger du ett av følgende valg:

- Eksamen eller avsluttende prøve godkjent av det offentlige utdanningssystemet

- Interne prøver

- Ingen eksamen eller avsluttende prøver


4. Nivå - her velger du ett av følgende valg:

- Grunnivå

- Videregående nivå

- Høyere nivå


Innstillinger.jpg


Betalingsinformasjon

Her skriver du selv inn pris dersom dette foreligger.


Betalingsinformasjon.jpg


Beskrivelser, læringsmål, kursbevis etc

Her finner du to felt med fritekst.

1. Det første feltet skal inneholde en beskrivelse av kurset og dette er obligatorisk å fylle ut.

2. Det andre feltet er ikke obligatorisk, men lar deg informere om eventuelle forkunnskaper som kreves.


Beskrivelser læringsmål kursbevis etc.jpg


Grupper og tilgjengelighet

Her må du velge idrett/gren og velge hvilke kategorier kursmalen hører inn under. Du får opp valgene ved å trykke på den lille svarte trekanten - da ekspanderer listen seg.

1. Velg hvilken idrettsaktivitet kursmalen hører inn under. (Idrettskrets skal IKKE velges. Dette feltet vil etterhvert fjernes).

2. Velg kategori, SSB-kode og nivå.


Grupper og tilgjengelighet.jpg


VO/Post3-søknad med felt

1. For VO - velg enten knappen "Ingen søknad" eller knappen "Søk godkjenning".

2. For Post3 - velg enten knappen "Ingen søknad" eller knappen "Søk godkjenning".


Vo post3 søknad med felt.jpg


Dersom du har valgt knappen "Søke godkjenning" for enten VO eller Post3 (eller begge) får du opp flere valg (felt å fylle ut). Se bildet nedenfor.


Søk godkjenning

1. Knappen "Søk godkjenning" er valgt for VO. Du kan nå fylle inn en kommentar til søknaden.

2. Her er det valgt "Ingen søknad" for Post3. Det kommer derfor ikke opp et eget kommentarfelt for Post3.

3. I kommentarfeltet for "Målgruppe" fyller du inn relevant informasjon om primærmålgruppe, roller, krav og/eller forkunnskaper.

4. I kommentarfeltet for "Læringsmål" fyller du inn relevante læringsmål for kurset.


Søk godkjenning.jpg


Klikk "Lagre" for å bli stående i redigeringsmodus i den nyopprettede kursmalen.

Klikk "Lagre og ny" for å opprett en ny kursmal.