Idretter og grener

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Registrere idretter og grener

KABilde 2.jpg

Innledningsvis så er det slik at klubben får tilgang til alle særforbund de er innmeldt i (og som er registrert i SportsAdmin). Dvs. at er det et særidrettslag som f.eks. en fotballklubb, så får man kun tilgang til Fotball. Mens er man et fleridrettslag med grupper knyttet til flere særforbund, får man tilgang til de idrettene man er medlem av. For å automatisere innrapporteringen av medlemstall ved Idrettsregistreringen er det viktig at man har satt opp og benytter idretter og grener på en korrekt måte.

Gå til innstillinger og velg en idrett/gren

I dette eksempelet tilbyr Norges Fotballforbund p.t. kun Fotball som idrettsgren, mens f.eks. Ski tilbyr 6 forskjellige grener (hopp, langrenn, alpint osv.). Det kan således virke noe meningsløst at de som bare utøver fotball, skal måtte velge gren. Det som er viktig å forstå er at man ved idrettsregistreringen teller antall utøver pr. gren, og at de samlede systemene er konstruert for å automatisk telle og aggregere likt for alle særforbund. For å gjøre dette universelt for alle variasjoner og for at man skal få det riktig må alle gå inn på hver av de idrettene som er tilgjengeliggjort, velge gren og legge denne inn under sin klubb.

Når du har valgt gren - husk å lagre!