Hva kommer av informasjon fra andre systemer?

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
trykk på bilde for å få bedre oversikt

gå til neste - Import av data til KlubbAdmin


tilbake til Hvordan ta i bruk KlubbAdmin?


tilbake til hovedsiden - KlubbAdminOpplysninger fra SportsAdmin

Feltene beskrevet under henter sin informasjon fra SportsAdmin og alle endringer må oppdateres der – kontroller at de stemmer - du skal kunne gå direkte til SportsAdmin fra dette bildet.

  • Fullt navn – klubbnavnet definert i SportsAdmin, for eksempel Bærums Verk IF
  • Kort navn – er definert i SportsAdmin og benyttes som klubbetegnelse i de idrettsgrener klubben utøver (for eksempel i Håndball benyttes Bærums Verk IF, i stedet for klubbnavnet og Håndballgruppen).
  • Org nummer – registrert i SportsAdmin, og er det organisasjonsnummeret som er tildelt fra Brønnøysundregisteret. Ved årsskiftet 2012/13 er det et stort antall idrettslag som ikke er registrert med org. nummer. For å kunne ta online-betaling i bruk må idrettslaget ha et registrert org. nummer – BuyPass verifiserer organisasjonen ved oppslag mot Enhetsregisteret. (se [| her] for mer veiledning om hvordan opprette org. nummer)
  • Klubbtype – Fleridrettslag/særidrettslag. Tildeler tilgang til de forskjellige idretter og grener som klubben er medlem av (dette oppdateres av Idrettskretsene).
  • Bankkonti – dette betinger at man har signert en brukerstedsavtale og har registrert seg hos BuyPass. For i det hele tatt å kunne benytte faktureringsmodulen i KlubbAdmin, må man ha registrert minimum en bankkonto. Man kan ha flere enn en konto - kontonummer og navn registreres/oppdateres i «administrasjonsmodulen» til BuyPass (tilgang via SportsAdmin).

I tillegg vil det på det enkelte medlems detaljvisning også vises personens tillitsverv/funksjoner i idrettslaget. Dette er informasjon som hentes fra SportsAdmin og som inntil videre fortsatt må vedlikeholdes der.

Medlemsarkivet i KlubbenOnline (n3sport)

For klubber som i dag bruker den gamle løsningen i KlubbenOnline, Medlemsarkivet, er overgangen til KlubbAdmin enkel. Medlemmene i Medlemsarkivet er lagret i idrettens sentrale medlemsregister, og vil dermed automatisk være tilgjengelig ved pålogging til KlubbAdmin. For mer informasjon om overgang fra Medlemsarkivet og Medlemsservice til Klubbadmin se her

Når klubben tar i bruk KlubbAdmin må medlemmene vedlikeholdes i KlubbAdmin.