Hensikt med IT- tjenestekatalogen

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Hensikten med tjenestekatalogen er å skape en felles forståelse for hvilke tjenester NIF-IT leverer, samt ha et felles begrepsapparat i dialogen mellom IKT og forretning. Tjeneste-katalogen er delt inn i tjenestegrupper som er plassert inn i en overordnet forvaltnings-modellen, som vist på høyre side.

Forvaltningsmodellen

De brukerrettede tjenestene er de som brukerne i NIF har direkte tilgang til, avhengig av hvilken rolle de har i organisasjonen. På laget nedenunder ligger tjenestekomponentene, som er de standardiserte elementene som benyttes for å sette sammen brukertjenester. Produksjonsmidlene består av den tekniske infrastrukturen både hos NIF-IT og hos part-nere, med tilhørende leveranseprosesser.

IT-tjenestekatalogen er en kunderettet beskrivelse av de IT-tjenestene som NIF sin IT-avdeling leverer. Katalogen skal beskrive tjenestene og gi innsikt i hva tjenesten innehol-der, tjenestekvalitet og kontaktpunkt for å melde behov om bistand, eller ønske om å anskaffe og få etablert en ny tjeneste.

Hensikten med tjenestekatalogen er å:

  • tydeliggjøre hvilke IT-tjenester som tilbys
  • tydeliggjøre ansvarsforhold
  • muliggjøre styring og samstemme forventinger
  • øke bevisstheten om hvem som er kunde (økt brukerfokus)
  • tydeliggjøre hvilke tjenester og tjenestekvaliteter som er avtalt
  • gjøre det mulig å forbedre og utvikle IT-tjenestene
  • muliggjøre fleksibilitet på tjenestenivå
  • melde behov om bistand
  • ansakffe og få etablert ny tjeneste