Forskjell klubb gruppe gren

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Forskjell på Klubb, Gruppe for særidrett og Gren

Notis Idrettens hierarkiske oppbygging, kan for mange virke noe komplisert, og mange har særlig vanskeligheter med begrepene Klubb, Gruppe og Gren, og vi håper denne artikkelen kan bidra til å gjøre dette mer forståelig

Hver klubb (idrettslag) skal i idrettens systemer være registrert med minst tre organisasjonsledd. Dette følger av den organisasjonsstrukturen som er i norsk idrett, jfr.beskrivelse av organisasjonen.

  • Ett organisasjonsledd av organisasjonstypen Klubb (dvs. selve idrettslaget), som er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom lokalt Idrettsråd og Idrettskrets.
  • Ett eller flere organisasjonsledd av organisasjonstypen Gruppe for særidrett, som er medlem av et Særforbund, oftest gjennom en Særkrets/Region.
  • Ett eller flere organisasjonsledd av typen Gren, som beskriver selve idrettsaktiviteten.


Dette kan være lettere å forstå hvis man ser på et idrettslag (klubb) som har aktiviteter innenfor flere idretter. I slike tilfeller kan det ofte være egne kontaktopplysninger, roller og verv for selve hovedlaget (Klubben), og helt andre kontaktopplysninger, roller og verv for Skigruppa (Gruppe for særidrett), for Håndballgruppa (Gruppe for særidrett) og for Bandygruppa (Gruppe for særidrett) osv.

Under skigruppa har man for eksempel Langrenn (Gren), Alpint (Gren) m.fl., under Bandygruppa har man for eksempel Bandy (Gren), Hockey (Gren), Innebandy (Gren), Rinkbandy (Gren), og under Håndballgruppa har man for eksempel Håndball (Gren) og Beachhåndball (Gren). I tillegg vil enkelte idretter under en Gruppe for særidrett også ha en eller flere organisasjoner av organisasjonstypen Lag.
Fleridrettslag
For en Klubb (idrettslag) som kun driver med en idrett er dette kanskje ikke er like enkelt å forholde seg til, men det er samme oppbygging også for disse. Altså: Klubb -> Gruppe for særidrett -> Gren.
Fleridrettslag

Alle medlemmer (inkludert støttemedlemmer eller andre medlemmer som betaler kontingent uten å være aktive), skal i KlubbAdmin registreres på nivået Klubb.
Aktive medlemmer skal i tillegg til å registreres på nivået Klubb, også registreres på nivåene Gruppe og Gren. Dette er særlig viktig i forhold til den årlige rapporteringen til NIF og særforbund, samordnet rapportering (tidligere Idrettsregistreringen). Den automatiske rapporteringen vil alltid telle opp antall medlemmer fra nivået Klubb, og antall aktive medlemmer fra nivået Gren. Her finnes en nærmere definisjon av hvem som er Aktive medlemmer.

Fakturering av medlemskap/kontingent i MedlemsAdministrasjonen i KlubbAdmin gjøres på nivået Klubb, mens fakturering av treningsavgift gjøres på nivået Gruppe for særidrett. Andre avgifter kan opprettes og faktureres fra flere nivåer.

Tilbake til SportsAdmin Brukerveiledninger

Tilbake til KlubbAdmin Brukerveiledninger

Tilbake til Integrasjon med idrettens sentrale databaser