Foreslåtte arrangementer og kurs i Min Idrett

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Denne artikkelen har som formål å beskrive hva som legges til grunn for hva som vises under foreslåtte arrangementer og kurs i Min Idrett. Hensikten med denne funksjonaliteten er å gi brukeren en liste over det som antas å være interessante arrangementer og kurs for vedkommende. Hva som vises i listen avhenger av hva slags data vi har registrert på brukeren. Jo mer informasjon vi besitter, jo riktigere og mer relevant blir listen.

For at at arrangement eller et kurs i det hele tatt skal vises i Min Idrett må det opplylle endel kriterier. Dette bestemmes og vurderes av arrangøren når arrangementet eller kurset opprettes:

  • Påmeldingsperioden må være åpen
  • Arrangementet eller kurset må tillatte individuell påmelding i Min Idrett
  • Status på arrangement må være "Godkjent". Status på Kurs på være "Publisert"
  • Idrettsgren må være utfyllt
  • Kommune må være utfyllt

Dersom disse kriteriene oppfylles vil arrangemenet eller kurset publiseres på Min Idrett, og det vil være søkbart i terminlisten. For at vi skal kunne vise noe fornuftig under Foreslåtte arrangementer og kurs er vi også avhengig av å vite noe om brukeren. Vi bruker funksjoner (roller) og geografi som kriterier for å sortere ut denne listen. Det vil si at dersom du er utøver i en skiklubb og bor i Akershus, vil du få en liste over de arrangementer og kurs som arrangeres av en krets/klubb i Akershus fylke. Dersom du har en funksjon i en sykkelklubb i tillegg, vil også sykkel-arrangement/kurs vises såfremt de avholdes i Akershus.

Dette er det vi har utviklet så langt, men det bør nevnes at vi på sikt ønsker vi å la brukeren selv bestemme hva slags arrangementer og kurs vedkommende man skal få se i denne listen.