Endre medlemskap - re-aktivere medlemskap

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Reaktivere medlemskap

Klubbadmin 23.png

Skal du reaktivere et medlemskap, søker du opp personen blant utmeldte medlemmer i arkivet, åpner Personkortet og oppdaterer dette. Kontroller personinformasjon, evt. foresatte og familierelasjon, og legg til idrett/gren osv. slik det er beskrevet under oppdatering av medlemsdetaljer.

Endre medlemsdetaljer

trykk på bilde om du ønsker en større versjon

Når du åpner Personkortet for detaljer/endre, så er i 2 delområder av informasjon som skal holdes oppdatert med noen minimumskrav og 4 delområder som har noen avhengigheter;

 • Personinformasjon
 • Fornavn, mellomnavn og etternavn
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Land, default er Norge
 • Adresse: gate/postadresse, postnummer og sted
 • Telefonnumre, med mulighet for å registrere på hjemmetelefon, jobbtelefon og mobiltelefon.
 • E-post adresser (en person kan registrere så mange e-post adresser man finner hensiktsmessig. (Personen kan og oppdatere dette selv fra Min idrett).
 • samt at personen kan reserveres for "datavask" - dvs. oppdatering mot Idrettens nasjonale databaser (anbefales ikke)
 • Gruppe og gren - dvs. hvilken idrett/aktivitet medlemmet utøver eller har deltatt på.
 • Medlemsdetaljer - avhenger av om klubben/gruppen/grenen har definert opp noen detaljer under menypunktet - innstillinger. F.eks. så kan man benytte draktnummer, draktstørrelse, 1. lag, 2. lag etc.
 • Medlemsutvalg - avhenger av om klubben/gruppen/grenen har definert opp utvalg som medlemmet skal meldes inn i - f.eks. grenen Fotball, og utvalget Gutter junior. Se nærmere beskrivelse under behandling av utvalg
 • Familierelasjon - avhenger av om klubben/gruppen/grenen har definert opp en medlemskontingent som omfatter Familiekontingent under menypunktet - innstillinger, faktura. Har man ikke familiekontingent fremkommer ikke muligheten for å registrere FamilierelasjonPersonkortet.
 • Skal man få et maksimalt utbytte av KlubbAdmin som medlemsløsning er det viktig å sørge for å ha oppdaterte mobiltelefonnummer og e-postadresse for samtlige medlemmer.
 • Foresatte - For de medlemmer som er under 18 år (dette styres av medlemmets fødselsdato) så har man et sjette felt på Personkortet som fremkommer automatisk for de under 18 år. For barn og yngre medlemmer kan man ikke forvente eller forlange at samtlige har mobiltelefon og/eller e-postadresse - da knyttes barnet opp mot en foresatt og dennes e-postadresse og mobiltelefonnummer benyttes automatisk av KlubbAdmin.Klubbadmin 21.png

Legg til foresatt

Dersom personen er under 18 år (styres av medlemmets fødselsdato) så kan man registrere foresatte.

Trykk på Endre knappen, og du får mulighet til å søke på fornavn og etternavn, samt mobiltelefonnummer til foresatte.

Søket foretas mot den nasjonale Idrettsdatabasen og sorteres ift. likhet på adresse, postnummer m.v. Er ikke den foresatte registrert i den nasjonale Idrettsdatabasen, må foresatte registreres som nytt medlem.Endre familerelasjon

Klubbadmin 22.png

Dersom klubben har definert en medlemskontingent som Familiekontingent, så får man muligheten til å registrere familierelasjon som er det som styrer hvem som inngår når det sendes krav betaling av familiekontingent).

Trykk på Endre knappen, og du får et automatisk forslag basert på allerede registrerte medlemmer med lik adresse og etternavn. Er ikke personen registrert fra før eller evt. bor på en annen adresse eller annet etternavn kan du da søke deg frem til riktig familiemedlem.Oppdatere idrett - gruppe/gren

Klubbadmin 25.png

Trykk på Endre knappen, og du får muligheten til å oppdatere tidspunktene for medlemskapet i hver idrett/gren, eller legge til nye idrettsgrener. Man må da velge både gruppe og gren (når dette fremkommer)for å kunne lagre oppdateringen.
gå til neste - Melde ut medlem

tilbake til Medlemmer og utvalg

tilbake til hovedsiden - KlubbAdmin