Diskusjon:SportsAdmin 5.6

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

SportsAdmin 5.6 ble lansert natt til torsdag 10. desember 2015. Denne releasen av SportsAdmin inneholder en del feilfiks men også noe justering av funksjonalitet rundt behandling av overgangssøknad, lisens og behandling av søknader om utstyrsmidler. Den inneholder også noen endringer som påvirker SA organisasjon. Her er det flere endringer som innføres i sammenheng med prosjekt om integrasjon mot brønnøysundregisteret.

Ny funksjonalitet

 • SA Overgang: Overstyre en søknad om overgang fra MI (godkjenning til/fra klubb, foresette og betaling)
 • SA Organisasjon: Mulighet for etterregistrering søknader om utstyrsmidler.

Endringer og feilrettinger

 • SA Overgang: I enkelte tilfeller ble overgangssøknad liggende dobbelt for godkjenning av fra-klubb.
 • SA Lisens: SA gjør nå også en sjekk av passive funksjoner ved opprettelse av lisens.
 • SA Lisens: Automatisk endring av lisensstatus ved tilbakebetaling av hele lisensbeløpet.
 • SA Arrangement: Feil vedrørende varselmail om ubekreftede påmeldinger går ikke til personer med multippel e-post er rettet.
 • SA Person: Personsøk ved ny lisens/overgang viser nå også personer uten funksjoner.
 • SA Arrangement: Deltaker-eksport fra SA arr må vises lisensstatus og nye teamtilhørigheter.
 • SA Lisens: Automatisk sette rett lisenstype basert på innbetalt sum (KID og OCR) Dette også selv om den betalte sum avviker fra registrert lisenstype.
 • SA Overgang: Presentasjons av gamle overgangsdata
 • SA Lisens: Oppgradering av feillogg OCR
 • SA Lisens: Oppgradering av OCR-import
 • SA Lisens: Rettet feil ved at Lisens-søk på betalt dato ekskluderer enkelte online betalinger.

Kjente feil

 • Det er ingen kjente feil vedrørende denne releasen.