Diskusjon:Spillemidler til utstyr

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2015. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har vart siden 2003. Totalt har ca. 162 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler.

Oppdatert informasjon finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

For klubb

Denne veiledningen er for Særgrupper og idrettskoler for opprettelse av søknad om spillemidler til utstyr.

Hvordan få tilgang

Leder, Daglig.Leder og Org.ansvarlig KL har tilgang til spillemidler til utstyr i SportsAdmin. For å få tilgang ta kontakt med leder for din særgruppe. Brukerveiledning for tildeling av funksjoner: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon

Søknadskjema

Søknadskjema er å finne i SportsAdmin.no. Brukernavn og passord fra minidrett.no benyttes for innlogging. Logg på sportsadmin.no gå til organisasjon i venstremenyen og klikk på utstyrsmidler.

Særgrupper og idrettskoler skal fylle ut skjema . Særgruppa/idrettskolen skal fylle inn informasjon på betalt beløp. Antall kjøpt og begrunnelse er frivillig, men det oppfordres til å fylle ut. De resterende feltene oppdateres automatisk ut i fra hva organisasjonen har søkt om.

Notis Finner du ikke Utstyrsmidler - sjekk at du er logget på Særidrettsgruppa. Navnet på idretten vises etter navnet på Klubben. Eksempel: Testtklubb IR - Amerikanske idretter

Registrering av søknad om utstyrsmidler

Søknad om utstyrsmidler
 • Logg på som den særidrettsgruppen du skal søke for.
 • Klikk på Organisasjon og utstyrsmidler i venstremenyen.
 • Registrer antall kjøpt og total innkjøpspris i feltene for utstyret du søker på.
 • Klikk på Lagre søknad om du skal fortsette søknaden senere.
 • Klikk på Send søknad når hele søknaden er ferdig registrert.
 • Bekreftelse på at søknad er sendt vises i toppen. Kvittering kan skrives ut.
Notis Merk at Særforbund som har flere grener søker sammen på Særidrettsgruppa. Pass på at alle grener får registrert sine søknader på gruppa før søknaden sendes. Eks Langrenn og alpint.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

Notis Når du klikker Send søknad, sendes søknaden Særforbundet ditt. Det er ikke lenger mulig å gjøre endringer på søknaden.

Velger man Lagre i tilfelle en skal søke om mer utstyr må en inn å klikke Sende søknad for at søknaden din skal bli sendt til Særforbundet innen fristen.

Søknadssummen beregnes automatisk av søkebeløpet 33% på hver utstyrskategori.

Informasjon om ordningen finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

Notis Feltene for godkjent søknadsum, innstilt sum og utbetalt sum oppdateres automatisk etter søknadsfristen er utløpt og søknadene behandlet av de ansvarlige i Særforbundet/Idrettskretsen.

E-post med kvittering på innsendt søknad sendes til klubbens e-postadresse. Når det ikke er noen søknadsperiode som er åpen å søke på så kan du velge hvilken periode du vil se på. Her kommer gamle søknader fra tidligere år til å komme om en stund

Innsending av Kvitteringer

Når særforbundet har fått tildelt midler, starter de jobben med å innhente kvitteringer på det utstyret det er søkt om støtte for. Særgruppene og idrettsskolene vil da motta informasjon om hvordan de skal gå frem for å sende inn kvitteringer.

For Særforbund og Idrettskretser

Spillemidler til utstyr har fått en ny løsningen, løsningen er nå å finne i SportsAdmin.

Til godkjenning

Godkjenning søknad om utstyrsmidler

Søknaden er umiddelbart tilgjengelig for Idrettskretsen/Særforbundet når Idrettskolen/Særidrettsgruppene har sendt søknaden for gjennomgang og behandling.

 • Klikk på Utstyrsmidler under organisasjon i venstremenyen.
 • Legg inn godkjent beløp som godkjennes for utstyret.
 • Klikk på Lagre eller Avslå.


Notis Klikk på Avslå om søknaden ikke skal godkjennes. Søknaden registreres da som avslått, klubben får ikke mulighet til å søke på nytt.

.

Til Innstilling

Til Innstilling

Etter utløpt frist for godkjenning av søknad, fordeles penger til Idrettskretser og Særforbund av Norges Idrettsforbund. Når pengene er fordelt kan hver Idrettskrets og hvert Særforbund gå inn og innstille fordelinger basert på midlene som er tildelt.

 • Gå inn på Utstyrsmidler.
 • Klikk på fanen Til innstilling.
 • Klikk på knappen Beregn, eller fyll inn innstilt beløp pr post.
 • Klikk på Lagre når midlene er fordelt.


Notis Knappen Beregn fordeler alle (søknader med kategorier) lik prosentandel av den summen SF har fått til fordeling fra Norges Idrettsforbund

Justeringer på beløp kan gjøres manuelt når man etter at man har beregnet før man lagrer.


.

Til utbetaling

Send rapport

Når dokumentasjon er i orden, gjøres utbetaling av særforbundet/Idrettskrets. Den utbetalte summen registreres i løsningen per søknad/kategori. Når utbetalingene er utført og de utbetalte beløpene er registrert i løsningen skal det sendes en sluttrapport til Norges Idrettsforbund.

 • Klikk på Til utbetaling.
 • Sett inn beløpet som er utbetalt.
 • Klikk på Lagre*
 • Klikk på Sluttrapport.
 • Bekreft at dere har registrert alle utbetalte beløp og er ferdig med behandlingen av søknadene i denne søknadsperioden.
 • Klikk på Send rapport.

Fullført

Viser liste over alle godkjente og utbetalte søknader til Idrettkole/Særidrettsgrupper. En utskriftvennlig versjon av dissegodkjente og utbetalte finner på under Rapport'.

Avslått

Viser liste over Idrettkole/Særidrettsgrupper som har fått søknaden sin avslått.