Bytte fra Medlemsarkivet i KlubbenOnline til KlubbAdmin

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

gå til neste - Hvordan og hva du skal oppdatere av innstillinger?


tilbake til Hvordan ta i bruk KlubbAdmin?


tilbake til hovedsiden - KlubbAdmin
Hva må til for å bytte til KlubbAdmin?

Medlemsarkivet i KlubbenOnline (n3sport) lagrer medlemmene i idrettens sentrale medlemsregister som også KlubbAdmin bruker. Dette betyr at en klubb som bruker tjenestene i Medlemsarkivet og Medlemsservice vil finne igjen alle sine medlemmer på klubb og gruppenivå etter pålogging til KlubbAdmin. Ved overgang til KlubbAdmin vil NIF sørge for at data er konsistente mellom grupper og klubb, dvs. det verifiseres at det ikke ligger noen person i en av klubbens grupper uten at personen også ligger under hovedlaget/klubben (noe som dessverre er teknisk mulig i det gamle medlemsarkivet). Dersom klubb/gruppe har lagret informasjon i felt som Tilleggsinfo 1..3 og Notisblokk, vil en finne dette igjen i KlubbAdmin.

Les mer Hvordan konvertere medlemsdata fra KlubbenOnline til KlubbAdmin

Etter overgang til KlubbAdmin

Når KlubbAdmin tas i bruk kan Medlemsarkivet ikke brukes lengre. Dette er for å sikre at det ikke oppstår feil med dataene siden systemene naturlig nok er ulike. Det vil være mulig med tilgang til Medlemsservice for oppfølging av tidligere utsendte betalingskrav, purringer osv. inntil innkrevingen der er avsluttet. Når innkrevingen er avsluttet må klubben/gruppene ta ut de ev. rapporter fra Medlemsservice som klubben behøver som bilag og for annet bruk, før utløpet av oppsigelsesperioden og tilgangen til gammel løsning stenges.

Betalingshistorikk og betalingskrav i Medlemsservice vil IKKE være tilgjengelig i KlubbAdmin.

Tilleggstjenester

Siden systemene er ulike, og klubber bruker Medlemsarkivet på ulikt vis i dag, tilbyr NIF noen betalte tilleggstjenester ved overgang til KlubbAdmin dersom en ikke ønsker å oppdatere medlemsmassen manuelt i KlubbAdmin.

Det er mulig å bestille konvertering av;

  • familierelasjoner som er angitt ifm. «familiemedlemskap»* i Medlemsarkivet til nye familierelasjoner i KlubbAdmin
  • «grupper» angitt i medlemsarkivet til tilsvarende funksjonalitet i KlubbAdmin som heter "utvalg" (et begrenset utvalg av medlemmene)
  • «medlemstype» brukt i særidrettsgruppenes bruk av medlemsarkivet (ofte brukt å gruppere medlemmer i lag, alderstrinn o.l.) til tilsvarende funksjonalitet i KlubbAdmin, - "utvalg"


Les mer Hvordan konvertere medlemsdata fra KlubbenOnline til KlubbAdmin


Prisene for tilleggstjenestene finnes i NIF ITs prisliste (http://www.idrett.no/it/produkterogtjenester/priser/Sider/priser.aspx). Gjeldende priser er;

  • Import av medlemmer, pr. fil kr. 800,-
  • Konvertering av grupper fra KlubbenOnline, kr. 250,- pr. organisasjonsledd (klubb og gruppe), max kr. 1000,- pr. klubb
  • Konvertering av medlemstype fra KlubbenOnline, kr. 250 pr. organisasjonsledd (klubb og gruppe), max. kr. 1000 pr. klubb
  • Konvertering av familiemedlemskap fra KlubbenOnline, kr. 250 pr. klubb


(*) Iht. til NIFs lov er ethvert medlemskap i idretten personlig. Det er imidlertid tillatt å tilby en rabattering av kontingent, noe som følgelig benevnes som familiekontingent.

Husk oppsigelse

Klubben er selv ansvarlig for å si opp abonnementsavtalen med Mamut ASA for bruken av Medlemsarkivet/Medlemsservice. Sjekk gjerne oppsigelsesfristen i avtalevilkårene.