Arrangementsinfo

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan du se oppsettet på en arrangementsside: https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx

Webdelen er laget for å vise frem detaljer om et arrangement. Man kan genere en link til et spesifikt arrangement og konfigurere hvordan siden skal åpnes ved hjelp av url-parametere.

int Kommentar
LinkId eller OrgId Med dette parameteret kan man definere hvilket arrangement man vil linke til. Eks: https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=289032 linker til detaljside for Nordea Elite cup.
Showtab Med dette parameteret kan man definere hvilke faner som skal være synlige på detaljsiden. Eks: https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=289032&showtab=1,2 linker til detaljside for Nordea Elite cup og viser fanene 1 og 2.
SelectedTab Med dette parameteret kan man definere hvilken fane som skal være valgt når detaljsiden åpnes. Eks: https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=289032&showtab=1,2&selectedtab=2 linker til detaljside for Nordea Elite cup, viser fanene 1 og 2 mens fane 2 er valgt.

int betyr at verdien må være et helt tall.


ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.


Tilbake til startsiden for Webdeler